--Quảng cáo---

Cấp đổi sổ đỏ khi thay đổi địa chỉ thửa đất

Bạn đọc - Pháp luật - Theo Chinhphu.vn - 10:00 20/01/2021

Trường hợp địa chỉ thửa đất có thay đổi do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thuộc trường hợp có thay đổi địa chỉ thửa đất, địa chỉ thửa đất sẽ được xác định theo địa chỉ mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Đỗ Hữu Tuấn (Sơn La) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp một thửa đất được cấp Giấy chứng nhận năm 1994 tại thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn. Theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã thì thửa đất lại thuộc phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La.

Nay theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” thửa đất thuộc thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Ông Tuấn hỏi, nay việc cấp đổi Giấy chứng nhận thửa đất này sẽ căn cứ bản đồ theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 hay bản đồ theo Quyết định số 513/QĐ-TTg, hướng xử lý cụ thể như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của ông chỉ phản ánh địa chỉ thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thuộc thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhưng không nêu địa chỉ thửa đất hiện nay có được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi địa chỉ hay chưa nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Trường hợp địa chỉ thửa đất có thay đổi do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thuộc trường hợp có thay đổi địa chỉ thửa đất, địa chỉ thửa đất sẽ được xác định theo địa chỉ mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc đăng ký biến động được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, Điểm g Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), Điểm m Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Để giải quyết vấn đề ông quan tâm, đề nghị ông liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La được hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính cụ thể.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO