Xã hội

Cần Thơ: Đầu tư hơn 827 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2023

Lê Hùng 28/04/2023 - 11:06

(TN&MT) - Thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP. Cần Thơ vừa mới ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP. Cần Thơ năm 2023.

a1-ct.jpg
TP. Cần Thơ sẽ triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống

Theo UBND TP. Cần Thơ, tính đến cuối năm 2022, thành phố có tổng cộng 1.904 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,52% và 7.591 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,06% so với tổng số hộ dân của thành phố, trong đó, khu vực đô thị có 1.462 hộ nghèo, khu vực nông thôn có 442 hộ nghèo.

Để góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo, theo Kế hoạch, UBND TP. Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ giảm ít nhất 0,20% số hộ nghèo (tương đương khoảng 726 hộ nghèo) so với năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối tư vấn định hướng nghề nghiệp tìm việc làm khi có yêu cầu.

Cùng với đó, TP. Cần Thơ cũng đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 tối thiểu có 200 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; tối thiểu 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở an toàn, ổn định và có khả năng chống chịu tác động của thiên tai; 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu nên trên, trong năm 2023, UBND TP. Cần Thơ sẽ triển khai thực hiện các dự án như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ nhà ở… để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật nâng cao mức sống, thu nhập, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Cũng theo Kế hoạch trên của UBND TP. Cần Thơ, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố năm 2023 là hơn 827,3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn vay và huy trong động cộng đồng. 

Thực hiện theo Kế hoạch này, UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2023 và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Đầu tư hơn 827 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO