Cán bộ Văn phòng Chính phủ phải có tâm, có tầm, đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, tận tụy

Theo Chinhphu.vn | 26/08/2020 11:50

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để tiếp tục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới, cán bộ lãnh đạo VPCP phải gương mẫu, tự mỗi cán bộ, công chức, viên chức VPCP phải có tâm, có tầm, đoàn kết một lòng, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tuỵ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh như trên khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 26/8.

Chủ động phát hiện và đề xuất các vấn đề tham mưu quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh thời gian qua, đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; khó lường; đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 và kéo dài đến nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội đất nước ta và trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước, chỉ đạo điều hành linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, cùng tinh thần phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong thành công đó có sự đóng góp không nhỏ các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức VPCP, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VPCP.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá thời gian qua VPCP đã có nhiều đổi mới, nhiều tiến bộ.

"Các đồng chí đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua nhiều thách thức, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc lớn hàng năm", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Năm nhiệm vụ công tác của VPCP được Phó Thủ tướng đánh giá cao. Công tác tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc thường xuyên đạt kết quả tích cực. Đã chủ động phát hiện, lựa chọn, đề xuất những vấn đề quan trọng để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, dư luận quan tâm được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, VPCP đã chủ động theo dõi sát tình hình, phối hợp cùng các cơ quan, các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có những quyết sách kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

VPCP đã tham gia soạn thảo, biên tập các nghị quyết, báo cáo, tài liệu phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên.

Công tác thông tin truyền thông được thực hiện chủ động với nhiều chương trình, nội dung phong phú, phương thức đa dạng, cung cấp thông tin kịp thời đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp về sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Qua đó, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí, đồng lòng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, VPCP đã thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp công tác giữa các bộ, ngành; đáp ứng tốt yêu cầu trao đổi thông tin, giúp các thành viên Chính phủ tham gia vào việc giải quyết công việc chung của tập thể Chính phủ theo Quy chế làm việc.

Thứ ba, công tác hậu cần được thực hiện chu đáo, hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chuyến công tác của Lãnh đạo Chính phủ trong nước và nước ngoài...

Thứ tư, VPCP đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và chuyển đổi mạnh mẽ việc xử lý hồ sơ công việc trên giấy sang xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách TTHC gắn với ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử.

Thứ năm, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, dân vận... tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực. phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đạt nhiều kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo VPCP và sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức của VPCP thời gian qua.
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tập trung tham mưu để thực hiện thành công "mục tiêu kép"

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen lẫn nhau. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải bản lĩnh, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Với vai trò quan trọng của VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp trực tiếp giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VPCP cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, truyền thống vẻ vang 75 năm qua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc đặc thù để cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Bên cạnh những nhiệm vụ chính, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VPCP tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, bám sát diễn biến tình hình thực tế kinh tế - xã hội để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, VPCP cần tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, ứng phó, phòng chống, kiểm soát hiệu quả các làn sóng dịch bệnh, đồng thời phục hồi nền kinh tế, nhận diện và tranh thủ tốt các cơ hội để phát triển đất nước.

Trong công tác tham mưu, VPCP cần nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đồng bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...; xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, năng lực, trình độ; phải mạnh dạn đề xuất những cái mới, phản biện một cách tích cực với tinh thần xây dựng và với mục tiêu lợi ích của quốc gia, của Nhân dân là trên hết.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VPCP không ngừng đổi mới công tác thông tin truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó cần làm tốt hơn nữa, sát sao hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VPCP cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xử lý văn bản trên môi trường mạng, đẩy mạnh thực hiện hành chính điện tử. Vận hành hiệu quả các nền tảng đã có và tiếp tục phát triển để thực sự là hình mẫu về thực hiện chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ hiệu quả, chu đáo các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.

Với vai trò tham mưu, giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, VPCP cần đóng góp hiệu quả vào công tác hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, nhất là Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Để làm được những việc nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh cán bộ lãnh đạo VPCP phải gương mẫu, tự mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm, có tầm, đoàn kết một lòng, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tuỵ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tin tưởng nhiệm kỳ tới Đảng bộ VPCP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Gia Huy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Văn phòng Chính phủ phải có tâm, có tầm, đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, tận tụy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO