--Quảng cáo---

Camaroon: Điều lệ Nước cho quản lý bền vững thủy vực hồ Chad

Thế giới - 00:00 02/02/2014

Hồ Chad là một hồ nước ngọt vùng Trung Phi, nơi giáp giới của bốn quốc gia: Tchad, Cameroon, Nigeria và Niger.

Hồ Chad là một hồ nước ngọt vùng Trung Phi, nơi giáp giới của bốn quốc gia: Tchad, Cameroon, Nigeria và Niger. Sông Chari là nguồn nước chính chảy vào hồ và cung cấp hơn 90% lưu lượng.
   
  Vào thập niên 1960, diện tích của hồ là 26.000 km2. Đến năm 2000 thì hồ bị thu hẹp lại còn chưa tới 1.500 km2. Biến chuyển này do lượng mưa với chiều hướng giảm sút trong khi nhu cầu lấy nước làm thủy lợi tăng lên khiến lưu lượng nước sông chảy vào hồ không đủ để duy trì lượng nước trong hồ. Với mực nước hồ giảm sút, bốn quốc gia ven hồ phải đối diện với vấn đề tranh chấp, phân chia lượng nước còn lại. Ủy ban thủy vực hồ Chad được thành lập từ năm 1964 để giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, nhất là chống chọi với nạn hạn hán. Hội viên gồm 4 quốc gia trực tiếp là Tchad, Cameroon, Nigeria và Niger cùng Cộng hòa Trung Phi (gia nhập năm 1994) và Sudan (gia nhập năm 2000).
   
Một góc hồ Chad
   
  Ủy bản Thủy vực hồ Chad đã soạn thảo một văn bản pháp lý, trong đó có nói nếu được phê chuẩn bởi quốc hội các quốc gia thành viên thì đây sẽ là một văn bản pháp lý đảm bảo cho phát triển bền vững của hồ, đảm bảo cho thế hệ hiện tại và tương lai. “Điều lệ nước” đã được gửi tới các quốc gia thành viên của Ủy ban vào ngày 6/12/2013 trong một hội thảo do Bộ trưởng Bộ Kinh tế, kế hoạch và phát triển khu vực – Yaouba Abdoulave - chủ trì.

  Bằng các công cụ pháp lý, các điều khoản và điều kiện đã được đưa ra nhằm quản lý một cách tổng hợp, công bằng và phối hợp trong việc chia sẻ nguồn nước và các nguồn tài nguyên khác trong thủy vực hồ Chad. Hội thảo lần thứ 59 của Hội đồng Bộ trưởng của Ủy ban thủy vực hồ Chad, các thảo luận tại hội thảo đã tập trung bàn về điều lệ với những nội dung như việc cân bằng giữa hoạt động phát triển kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái, cam kết thực hiện tốt các điều lệ như dòng chảy tối thiểu vào hồ, hoạt động chăn nuôi và thủy sản bền vững, cơ chế ngăn chặn tranh chấp cũng như cơ chế thể chế quy định của điều lệ.

  Phát biểu tại hội thảo, Thư ký điều hành của Ủy ban thủy vực hồ Chad, Sanusi Imran Abdullahi, người Nigeria đã nói rằng điều lệ được thông qua sẽ trao quyền cho Ủy ban để thực thi các quy định được đặt ra cho việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong hồ. Ông cũng phát biểu: “Khi Ủy ban được thành lập, các nhà lãnh đạo sẽ thiết lập các quy tắc về việc sử dụng nước nhưng do tình hình của biến đổi khí hậu hiện tại, áp lực dân số và tình trạng khan hiếm nước thì cần thiết phải ban hành một công cụ pháp lý bổ sung cho phép Ủy ban làm việc được hiệu quả hơn”.

  Ông cũng lưu ý rằng, các tài liệu pháp lý bao gồm các quy tắc quốc tế về sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới sẽ không bắt buộc trong quy ước của Ủy ban thủy vực hồ Chad. Bằng công cụ này, một quốc gia muốn sử dụng tài nguyên nước từ hồ Chad sẽ phải gửi yêu cầu tới Ủy ban, nêu lý do cho việc sử dụng và Ủy ban chuyển cho tất cả các quốc gia thành viên thông qua Ủy ban kỹ thuật để rà soát và đánh giá các tác động tiêu cực và tích cực. Ông cũng nói rằng: “Những người đứng đầu nhà nước đã thực hiện công việc của họ và chúng tôi mong muốn quốc hội các quốc gia phê chuẩn văn kiện này để chúng tôi có thêm quyền lực nhằm quản lý việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của hồ. Điều này sẽ cho phép việc sử dụng hợp lý và công bằng các nguồn tài nguyên của mỗi thành viên Ủy ban”.
Thanh Huyền
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO