--Quảng cáo---
  • các loại nguy cấp

Bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam
Ngành TN&MT - Tống Minh - 18:30 24/03/2020
(TN&MT) - Dự án Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam (WLP) sẽ hướng đến việc bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa đa dạng sinh học toàn cầu nhờ việc giảm các mối đe dọa từ khai thác, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp thông qua cơ chế hợp tác đa bên.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO