--Quảng cáo---

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tài nguyên lớn nhất là con người

Ngành TN&MT - Khương Trung - 20:43 26/06/2020

(TN&MT) - Ngày 26/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ: Tài nguyên lớn nhất là con người.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính; đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, tổng số đảng viên hiện nay của Chi bộ là 18 đồng chí (gồm 09 nam và 09 nữ). Chi bộ có: 02 đảng viên là tiến sỹ, 11 đảng viên là thạc sỹ; 05 đảng viên có trình độ đại học; Về trình độ lý luận chính trị: 10 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 03 đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp. 

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, chủ động trong công tác; có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, thể hiện rõ tính tiên phong của người đảng viên trong đơn vị, có lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

100% đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. 

Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Ban Cán sự đảng Bộ và các đồng chí Lãnh đạo Bộ. Phát huy điểm mạnh nêu trên, Chi ủy đã không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Chi bộ, do đó đã thu được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ (2017 - 2020) Chi uỷ đã lãnh đạo Chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra; cùng tập thể lãnh đạo Vụ tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ là công tác phức tạp, nhạy cảm; đồng thời, trong giai đoạn hiện nay có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về công tác tổ chức cán bộ cần phải triển khai thực hiện kịp thời nhưng do chậm được cụ thể hoá thành các quy định của Nhà nước, nên việc triển khai một số nhiệm vụ chính trị còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới

Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ, của ngành tài nguyên và môi trường, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Chi bộ cho biết, Chi uỷ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong Chi bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ, của Ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Theo đó, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ tổng quát của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: "Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tận tuỵ, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo và tranh thủ mọi thời cơ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng tập thể Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ vững vàng về chính trị tư tưởng, đoàn kết, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ".

Trong nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng hiệu quả cũng như khắc phục những tồn tại trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong tổ chức chỉ đạo, điều hành, trong thời gian tới. đồng chí Phạm Tân Tuyến, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 cho biết:

Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, trong đó, tập trung vào một số mặt công tác như: cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo đội ngũ cán bộ quy hoạch, lãnh đạo, quản lý; phát triển đảng viên...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo hướng xây dựng các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

Duy trì nề nếp, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm khắc các trường hợp đảng viên, công chức có sai phạm.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện biểu quyết tại Đại hội 

Tài nguyên lớn nhất là con người

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Trong bất kỳ thời kỳ nào, cán bộ và công tác tổ chức cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng, của đơn vị chuyên môn”. Đồng chí Trần Hồng Hà cho rằng, tài nguyên lớn nhất, quan trọng nhất của mỗi quốc gia, mỗi ngành là con người, là đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng, vun đắp, có trình độ chuyên môn cao.

Đồng chí Trần Hồng Hà mong muốn với chuyên môn của mình, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo công tác cán bộ của ngành phát huy hết các nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng được những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Đồng thời phải nghiên cứu các thành tựu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trong ngành để có thể phát huy được sức mạnh tập thể, tập trung được những lực lượng cán bộ trẻ có đủ phẩm chất chính trị, trí tuệ đóng góp nhiều hơn cho Bộ, cho ngành Tài nguyên và Môi trường.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng có những thời cơ, thuận lợi lớn đi đôi cùng những bất trắc khó lường, đồng chí Trần Hồng Hà mong muốn, Vụ Tổ chức cán bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị về khoa học công nghệ, kế hoạch, tài chính… để cùng đưa ra những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn với mục tiêu đảm bảo cho các cán bộ trong ngành tài nguyên và môi trường vừa đảm bảo cuộc sống phát triển và yên tâm trọng vẹn cống hiến với ngành…

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới. Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Bí thư Chi bộ; đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Các đại biểu bỏ phiếu trực tiếp để bầu Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng hoa cho Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO