Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc trực tuyến với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Khương Trung | 19/03/2020 15:56

(TN&MT) - Ngày 19/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi họp trực tuyến với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 203/QĐ-TTg Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Ủy ban) trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm việc trực tuyến với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

Cũng theo quyết định 203/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ủy ban, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban; Cơ quan thường trực của Ủy ban có Văn phòng giúp việc đặt tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Văn phòng cơ quan thường trực là cơ quan giúp việc cho Ủy ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã triển khai các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ của mình như: Tổng cục tham mưu trình Bộ trưởng ký Công văn số 856/BTNMT-TCBHĐVN ngày 25/02/2020 gửi các Ban, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển về việc cử đại diện tham gia Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến nay đã có 12 Ban, Bộ, ngành Trung ương và 14/28 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển gửi đại diện tham gia Ủy ban; Hoàn thiện Hồ sơ trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Văn phòng Ủy ban chỉ đạo quốc gia và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 – 2021 của Ủy ban.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục cũng đã tham mưu với Bộ gửi dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban xin ý kiến các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển đồng thời với việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định thành lập Ủy ban và trên cơ sở đó đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban. 

Chuẩn bị nội dung và công tác chuẩn bị để ra mắt và tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc thực hiện những nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao. Trong thời gian tới, Tổng cục tiếp tục thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của Uỷ ban; Tổng hợp tình thực hiện năm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, trình Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo cuộc họp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân thống nhất với đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc Quyết định thành lập Văn phòng Ủy ban chỉ đạo quốc gia, tuy nhiên trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Bộ trưởng đề nghị thành viên của Văn phòng cần có thêm lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan đến tài nguyên, kinh tế biển, cũng như các thành viên của các Bộ, ngành khác để từ đó Văn phòng sẽ tham mưu lên Uỷ ban một cách toàn diện hơn; có sự chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương tốt hơn.

Đối với các cuộc họp của Uỷ ban, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phổ biến và hướng dẫn các đơn vị triển khai các cuộc họp trực tuyến đảm bảo hoạt động thông suốt, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, tiết kiệm chi phí đi lại của các địa phương.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Uỷ ban là nghiên cứu, đề xuất các phương hướng giải pháp đối với những vấn đề lớn, vấn đề mới của lĩnh vực Biển và Hải đảo Việt Nam, do vậy Bộ trưởng đề nghị mời thêm các nhà khoa học đại diện cho các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến Biển và Hải đảo cũng như các đơn vị nghiên cứu như các Viện, Trường để từ đó đưa ra các nghiên cứu chuyên sâu, khoa học để từ đó đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc trực tuyến với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO