Ngành TN&MT

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn

Khương Trung 07/09/2023 14:40

(TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

small_chao-co.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ vào sáng 7/9.

Về phía tỉnh Bắc Kạn, có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, địa phương của tỉnh Bắc Kạn;

Dự buổi lễ có Lãnh đạo Sở TN&MT qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Sở TN&MT Bắc Kạn cùng sự tham dự của lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

small_dai-bieu-du-hn.jpg
Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Khẳng định sự đóng góp to lớn của Sở TN&MT trong phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận tỉnh Bắc Kạn đã khai thác những tiềm năng lợi thế, để đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng và khẳng định sự đóng góp lớn của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, khai thác hiệu quả tài nguyên, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội; Chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để phân bổ, bố trí quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở TN&MT Bắc Kạn đã tập trung hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được trên 800.000 thửa. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 6/8 huyện, thành phố.

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý tại đô thị đạt 92%, nông thôn đạt 39%, Khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước đạt 73,35%. Chỉ số xanh (PGI) của tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 7/63 tỉnh thành.

small_bt-phat-bieu_trung-canh.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng những nỗ lực, thành quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn thời gian qua.

Sở TN&MT luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động nhằm đẩy mạnh, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

small_van-nghe.jpg
Một tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn.

Với sự nỗ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả trong suốt chặng đường 20 năm qua của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn, Sở đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu, bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh Bắc Kạn.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng những nỗ lực, thành quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn thời gian qua.

05 nhiệm vụ hướng đến phát triển bền vững của Bắc Kạn

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra nhiệm vụ: Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, xác định mục tiêu đến năm 2030 cơ bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ: “tiếp tục phát triển tiềm năng, lợi thế, phát triển toàn diện địa phương, đóng góp có hiệu quả vào chuỗi liên kết trên trục hành lang kinh tế Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng”.

small_bt-phat-bieu.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị 05 nhiệm vụ cho ngành TN&MT Bắc Kạn hướng đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 với mục tiệu trung hòa carbon, phát thải dòng bằng “0” vào năm 2050, tham gia tuyên bố chính trị chuyển đổi năng lượng công bằng (JEPT) là nước thứ 3 sau Nam Phi và Indonesia.

Do đó, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên. Trong điều kiện biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng rõ đến Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy, kế thừa các thành tựu đã đạt được; triển khai hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường, khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị, hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hiệu quả.

small_bt-tang-co-thi-dua.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Sở TN&MT.

Thứ hai, tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có bản lĩnh, tư duy đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành hiệu quả với phương châm sáng tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực nhạy cảm về tài nguyên và môi trường.

small_bt-tang-hoa.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo, cán bộ Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
small_bt-tang-knc.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Thứ ba, Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên mà tỉnh có thế mạnh. Bên cạnh việc khai thác sử dụng đất phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, Bảo vệ giữ gìn, tôn tạo các giá trị văn hóa truyền thống, cội nguồn của dân tộc, khai thác có hiệu quả các giá trị sinh thái của các khu bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch, ứng phó một cách chủ động trước các tác động của biến đổi khí hậu. Sở TN&MT cần chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả và tổng kết NQ 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ, sử dụng ổn định diện tích đất rừng hiện có, đẩy mạnh việc trồng mới, nâng cao độ che phủ và khoanh nuôi tái sinh rừng từ đó mở ra cơ hội lớn cho Bắc Kạn tiếp cận với thị trường kinh doanh tín chỉ các-bon của thế giới. Tăng cường thu hút đầu tư, kêu gọi các Doanh nghiệp có năng lực kinh nghiệm về khai thác, sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp, gỗ ép, trồng rừng FSC đầu tư trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu, hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân, giúp người dân từng bước thoát nghèo, làm giàu từ rừng.

small_bt-tang-bang-khen.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao tặng Bằng khen của Bộ TN&MT cho các đồng chí Lãnh đạo thuộc Sở TN&MT Bắc Kạn.

Thứ tư, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề; trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; Chuyển dịch sang phát triển công nghiệp xanh, công nghệ thân thiện với môi trường gắn với xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, với vai trò là địa phương khởi nguồn của dòng sông Cầu, Bắc Kạn cần quan tâm đến bảo vệ nguồn nước, bảo vệ vùng sinh thủy góp phần phát huy các giá trị tiềm năng của dòng sông cho phát triển du lịch của tỉnh.

Thứ 5, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là đo đạc, cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiếp cận quản lý đa mục tiêu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ trong ngành tài nguyên và môi trường. Chú trọng hơn nữa công tác truyền thông để người dân và doanh nghiệp tham gia tích cực hơn nữa trong quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Đoàn kết thực hiện nhiệm vụ trên con đường hội nhập và phát triển

small_gd-tri-an.jpg
Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn phát biểu

Tiếp thu và thay mặt các cán bộ, viên chức, người lao động Sở TN&MT Bắc Kạn, ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở ghi nhận, đồng thời cũng nhận thức rắc chặng đường phía trước đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Hơn lúc nào hết, phải đánh giá thật đúng tình hình, đề ra các giải pháp đồng bộ, tận dụng thời cơ, vững vàng tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Trong thời gian tới Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên của tập thể, của mỗi cán bộ, đảng viên; không ngừng học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

small_bi-thu-tang-co-thi-dua.jpg
Sở TN&MT nhận Cờ thi đua của Tỉnh ủy Bắc Kạn
small_chu-tich-tang-co.jpg
Sở TN&MT nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Kạn

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường;

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số để đáp ứng, phục vụ tốt hơn nữa nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường.

Thực hiện tốt việc thực hiện kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị cho công chức, viên chức và người lao động.

small_chu-tich-tang-bk-va-hoa.jpg
small_chu-tich-tang-bk.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Sở TN&MT Bắc Kạn

Thay mặt Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc sở Hoàng Thanh Oai kêu gọi toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của ngành phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống vẻ vang, sự đồng lòng và tinh thần đổi mới, quyết tâm cao tiếp tục hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất; tích cực nỗ lực và nỗ lực hơn nữa trong mọi lĩnh vực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Sở TN&MT đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” và Bằng khen của Bộ trưởng cho các đồng chí Lãnh đạo thuộc tỉnh Bắc Kạn. Để tạo điều kiện cho Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực tương xứng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Ngành tài nguyên và môi trường cả nước; sự đồng lòng, đoàn kết, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị của tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kế thừa và phát huy hiệu quả những thành tích đã đạt được, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

*** Trước đó, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành kính dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu và dâng hương tri ân tại Khu di tích. Đoàn công tác xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

small_toan-canh-vieng-ho-chu-tich.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu.
small_bt-chup-luu-niem1.jpg

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”

 1. Ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.
 2. Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 3. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 4. Bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 5. Ông Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 6. Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 7. Ông Nông Quang Nhất, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 8. Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.
 9. Ông Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.
 10. Ông Trần Công Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.
 11. Ông Lê Văn Hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.
 12. Ông Hà Sỹ Huân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.
 13. Ông Hà Sỹ Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn.
 14. Ông Lèng Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.
 15. Bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.
 16. Bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn.
 17. Ông Nông Đức Di, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
 18. Ông Mông Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn.
 19. Ông Lưu Quốc Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể./.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO