Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Mai Đan| 07/03/2023 19:06

(TN&MT) - Ngày 6/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn về việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

img_8724-rs.jpg
Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức điểm cầu trực tuyến kết nối với Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia Giải.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ, Bộ yêu cầu, Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và các tạp chí chuyên ngành phát động tại cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn, phát hiện vấn đề, sáng tác tác phẩm báo chí; đăng ký tác phẩm báo chí tham gia Giải.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tham gia Giải.

anh-1-2-(1).jpg
Đảng ủy Báo TN&MT tổ chức điểm cầu trực tuyến kết nối với Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức

Trước đó, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư ban hành Công văn số 5970/MTTW-BTC ngày 22/2/2023 về việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 và Thể lệ Giải.

Theo Công văn số 5970/MTTW-BTC, Ban Tổ chức Giải đề nghị các bộ, ban, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai hưởng ứng Giải nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO