--Quảng cáo---

Bộ TN&MT xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị

Ngành TN&MT - Trường Giang - 15:56 28/04/2020

(TN&MT) - Chiều 28/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc trực tuyến với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc xây dựng Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà cho biết, Dự thảo Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ có mục tiêu tổng quát là chủ động, tích cực nắm bắt cơ hội, sử dụng thành tựu, hạn chế tiêu cực, ứng dụng sâu rộng, hiệu quả các thành tựu tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 để phát triển nhanh và bền vững ngành tài nguyên và môi trường dựa trên đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức làm việc; ứng dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, các giải pháp, công nghệ thông minh và phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc về xây dựng Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT về thực hiện Nghị quyết số 52

Đồng thời, phát triển thành ngành tài nguyên và môi trường số trong định hướng chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự thảo kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp là: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số ngành tài nguyên và môi trường; Chính sách nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ưu tiên; Chính sách hội nhập; Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong đó, nổi bật về nhiệm vụ, giải pháp về cụ thể hoá chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0  và thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường là hoàn thiện khung pháp lý, quy định, chính sách và năng lực thực thi theo hướng minh bạch, dựa trên kết quả có tiêu chí đánh giá thực chứng phù hợp với môi trường số: quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá, xác thực số, thanh toán trực tuyến, định mức, đơn giá; thay phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước hướng tới Chính phủ số, ngành tài nguyên và môi trường số.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng; cơ chế, chính sách đào tạo, đãi ngộ nhân lực công nghệ; cách thức tiếp cận, khai thác, bảo vệ sở hữu, chia sẻ lợi ích, dịch vụ cung cấp, tiện ích mở rộng, gia tăng trong sử dụng thông tin, dữ liệu, nền tảng số, nội dung số, dữ liệu mở về tài nguyên và môi trường.

Về  nhiệm vụ, giải pháp chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, Dự thảo kế hoạch đề ra xây dựng cơ sở dữ liệu số của ngành tài nguyên và môi trường đồng bộ, kết nối, liên thông với bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện để mọi công dân có thể truy cập, khai thác, cung cấp thông tin và tham gia giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cơ bản đồng ý với dự thảo Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52, đồng thời đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cần cập nhật các Đề án, dự án của Bộ, các đơn vị trực thuộc đã và đang thực hiện liên quan tới nội dung chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 để thêm vào nhiệm vụ giai đoạn 2020 -2025; đề xuất các Đề án, Dự án của các đơn vị giai đoạn 2025 -2030 để có cơ sở thực hiện, đánh giá…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trong việc xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52 về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định các đề án, dự án để các đơn vi trực thuộc Bộ triển khai nhằm xây dựng xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường...

Thứ trưởng yêu cầu, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tiếp tục phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ sớm hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch và sớm có Công văn gửi các đơn vị trực thuộc góp ý vào Dự thảo, cũng như bổ sung các Dự án, đề án liên quan nhất là trong giai đoạn 2020 – 2025 cho cụ thể trước khi trình Ban cán sự Đảng Bộ thông qua.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO