--Quảng cáo---

Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp triển khai hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật

Ngành TN&MT - Phúc Khang - 15:31 27/05/2022

(TN&MT) - Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch số 1513/KH-BTP-BTNMT về nội dung phối hợp thực hiện công tác năm 2022 giữa hai đơn vị.

Theo Kế hoạch, năm 2022, hai Bộ sẽ tâm tập trung vào công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Khoáng sản sửa đổi và nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật này; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ - CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm và việc rà soát khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn, giải đáp quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai trong công tác thi hành án dân sự cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

anh-minh-hoa.jpg
Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp cùng phối hợp đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, đất đai...

Đồng thời, sẽ thường xuyên, kịp thời kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc quyền kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kịp thời xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Bộ Tư pháp; chủ động thực hiện xử lý kết quả rà soát độc lập, chuyên sâu đối với nhóm quy định pháp luật về đất đai; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định.

Riêng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngoài việc thực hiện nghiêm túc Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hai bên sẽ đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, đất đai…, chú trọng phổ biến cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Cùng với đó, sẽ hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế. Tiếp đó là công tác kiểm tra liên ngành về đăng ký biện pháp bảo đảm bẳng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm và hệ thống đăng ký…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO