Bộ TN&MT tiếp tục đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Phạm Oanh| 04/01/2022 14:31

(TN&MT) - Sáng 4/1/2022, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả xây dựng Đề án rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị trong Bộ.

Việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện theo đúng Văn bản số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% thủ tục.

Phương án đề xuất phân cấp bao gồm: TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ; TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công, phân cấp cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng; TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân cấp cho địa phương.

Cũng theo hướng dẫn, Bộ tiến hành rà soát các thủ tục thuộc phạm vi quản lý. Không rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã. Căn cứ xác định phạm vi rà soát là bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHCtheo quy định hiện hành.

Tiêu chí phân cấp dựa trên mức độ phức tạp của thông tin, dữ liệu cần xác minh để giải quyết TTHC; Số lượng và mối quan hệ giữa các cơ quan tham gia giải quyết; Quy mô của đối tượng, công việc được nêu và các điều kiện bảo đảm thực hiện TTHC của cơ quan được phân cấp.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng, đến nay, một số đơn vị đã có báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Cụ thể: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã thực hiện rà soát 4 nhóm TTHC, đề xuất phân cấp 1 thủ tục; Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát 10 TTHC; Tổng cục Môi trường rà soát 33 TTHC; Cục Viễn thám quốc gia rà soát 33 TTHC… Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thiện báo cáo và đề xuất các thủ tục phân cấp.

Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành báo cáo rà soát, đề xuất phương án phân cấp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tất cả các báo cáo sẽ gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, hoàn thiện và trình lãnh đao Bộ xem xét, phê duyệt trước khi trình Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nhập dữ liệu rà soát, đề xuất phương án phân cấp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã phân quyền cho Bộ TN&MT nhập dữ liệu rà soát, đề xuất phương án phân cấp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT tiếp tục đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO