--Quảng cáo---

Bộ TN&MT tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành TN&MT - Thủy Nguyễn - 17:24 14/06/2021

(TN&MT) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mới đây, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã có Công văn yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Công văn, Ban Cán sự Đảng Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác và những vấn đề bức xúc, phát sinh trong thực tiễn quản lý của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ, cho sinh viên các Trường Đại học trực thuộc Bộ. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII) và các quy định nêu gương, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

 

  • Đảng ủy Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
    Ngành TN&MT - Việt Khang - 11:18 12/06/2021
    (TN&MT) - Ngày 12/6, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban chấp hành Trung ương tổ chức.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO