--Quảng cáo---

Bộ TN&MT thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Kinh tế - Linh Chi - 16:26 15/10/2021

(TN&MT) - ​​​​​​​Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 1955/QĐ-BTNMT việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Tổ Công tác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng; Phó Tổ trưởng Thường trực là Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; các Thứ trưởng làm Tổ phó.

Thành viên là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và theo đề nghị của cơ quan giúp việc, Tổ công tác mời thêm đại diện các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Vụ Pháp chế là cơ quan giúp việc Tổ công tác.

Cụ thể, Tổ công tác sẽ chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan; Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc thẩm quyền của Bộ; kịp thời đề xuất, khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Thành viên Tổ công tác sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị mình để giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Vụ Pháp chế là cơ quan giúp việc Tổ công tác.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO