Bộ TN&MT sẽ kiểm tra kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Mai Chi| 24/07/2020 17:33

​​​​​​​(TN&MT) -  Dự kiến từ ngày 25 đến 28/8/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2020 và tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện giai đoạn 2008 - 2020; đề xuất định hướng trong giai đoạn mới; tăng cường công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các tỉnh trong lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Theo Công văn số 3914/BTNMT-TCMT Bộ TN&MT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình, đợt kiểm tra này sẽ tập trung vào 6 nội dung: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 và kết quả đạt được so với mục tiêu tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại mỗi địa phương; Đánh giá tình hình quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy: nước thải sinh hoạt và sản xuất; chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề,.. cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...; Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; Đề xuất kiến nghị, định hướng bảo vệ lưu vưc sông Nhuệ - sông Đáy sau khi kết thúc Đề án - giai đoạn sau 2020 tại địa phương; Khảo sát các cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Bên cạnh đó, công văn cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo Sở TN&MT lựa chọn 2 cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh, thành phố để khảo sát trong đợt công tác này.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT sẽ kiểm tra kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO