--Quảng cáo---

Bộ TN&MT rà soát hiệu lực, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật

Ngành TN&MT - Phạm Thu Hà - 13:47 21/04/2020

(TN&MT) - Triển khai thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, ngày 21/4, Vụ Pháp chế đã có buổi báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa về tình hình triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế, về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, Vụ đã dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến 

Sau khi Bộ Tư pháp có Công văn số 753/BTP-KTrVB gửi các bộ, cơ quang ngang bộ về việc hướng dẫn bổ sung rà soát văn bản, Vụ Pháp chế đã trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ký Công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc hướng dẫn bổ sung rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 26/3/2020, Bộ đã có Công văn số 1562/BTNMT-PC gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc hướng dẫn bổ sung rà soát văn bản.

Triển khai thi hành nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg, Công văn số 1200/TCT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc thông tin, phản ánh những vướng mắc của hệ thống pháp luật, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ Pháp chế đã gửi các Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Công văn số 220/PC-HC để cung cấp thông tin, phản ánh những vướng mắc của pháp luật nêu trên.

Bộ TN&MT rà soát hiệu lực, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp chế cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Công văn số 2781/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các vướng mắc pháp luật. Ngày 16/4/2020, Vụ Pháp chế đã có Phiếu trình Thứ trưởng ký Công văn gửi Cục Quản lý tài nguyên nước, các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để triển khai thực hiện.

Ngay sau khi Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ban hành, Vụ Pháp chế trên cơ sở Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Tài nguyên nước; Khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Đa dạng sinh học; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2019, Vụ Pháp chế bước đầu đã rà soát, tổng hợp lập các Danh mục văn bản: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành gồm 616 văn bản; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường do các bộ, ngành khác ban hành hoặc trình ban hành gồm 93 văn bản; Danh mục các Luật có liên quan gồm 124 văn bản, gửi các đơn vị để tham khảo thực hiện rà soát văn bản kèm theo Công văn số 1562/BTNMT-PC.

Tính đến ngày 20/4/2020, Vụ Pháp chế đã nhận được Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Quyết định số 558/QĐ-BTNMT của Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Môi trường; đồng thời đã nhận được Công văn về cung cấp thông tin, phản ánh những vướng mắc của hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ của Cục Quản lý tài nguyên nước, Viễn thám quốc gia, Biến đổi khí hậu; các Tổng cục: Khí tượng thủy văn, Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tại buổi báo cáo này, Vụ Pháp chế đã đề xuất với Thứ trưởng xem xét, chỉ đạo các đơn vị thực hiện gửi Kết quả rà soát về Vụ Pháp chế trước ngày 30 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo đạo Bộ. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế dự thảo và hoàn thiện Báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Vụ Pháp chế cũng đề nghị Thứ trưởng xem xét, quyết định về việc Thành lập Tổ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã đề nghị các đơn vị gửi báo cáo rà soát trước 30/4, trong đó yêu cầu Vụ Pháp chế hoàn thành trước 30/4 dự thảo văn bản thành lập Tổ Công tác rà soát của Bộ và dự thảo văn bản gửi Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến xây dựng, bất động sản, từ đó Bộ TN&MT có cơ sở tiếp tục tổng hợp đầy đủ.

Thứ trưởng cho biết, Báo cáo của Bộ sẽ hoàn thành trong tháng 5 và trình Chính phủ vào đầu tháng 6 tới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO