Triển khai Luật Đất đai 2024

Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng

Thúy Nhi 28/06/2024 13:55

Ngày 28/6, tại Hội nghị chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024” diễn ra tại TP. Hải Phòng, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng các Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai năm 2024, để khi Quốc hội đồng ý cho Luật có hiệu lực sớm (1/8/2024) sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện để thành phố phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Hội nghị do UBND TP. Hải Phòng và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Khắc Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ TN&MT; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hải Phòng; Thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện…

img_8336.jpg
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, tại thành phố Hải Phòng, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hàng lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả về đất đai. Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xử lý vi phạm hành chính, thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu về đất đai...

Việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành là nội dung được thành phố Hải Phòng hết sức quan tâm. “UBND thành phố Hải Phòng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu về Luật Đất đai là thực sự cần thiết nhằm trang bị cho đội ngũ công chức tư pháp, địa chính nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố nói chung kiến thức và những quy định mới của Luật, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai nói riêng và thực thi công vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai nói chung”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam mong muốn qua Hội nghị, thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện; báo cáo viên pháp luật các cấp sẽ tập trung lĩnh hội để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đất đai tại cơ sở, góp phần đưa các quy định của Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

img_8332.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại Hội nghị

Trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai 2024 là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH1501/8/2024, dự kiến có hiệu lực vào 1/8/20024, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Bộ TN&MT và các Bộ ngành liên quan xây dựng các Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để khi Luật Đất đai có hiệu lực kịp thời đi vào cuộc sống. Đến nay, các Văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ TN&MT và các Bộ ngành đã cơ bản được hoàn thành theo đúng yêu cầu của Thủ tướng, để khi Luật có hiệu lực kịp thời đi vào cuộc sống.

Giới thiệu các nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai năm 2024 đã đổi mới khá toàn diện so với Luật Đất đai năm 2013, gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

img_8328.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong đó, Luật quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai; phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai. Phân cấp thẩm quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Đặc biệt tại, Chương VI về thu hồi đất, trưng dụng đất (gồm 13 điều, từ Điều 78 đến Điều 90), Luật quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách…

Qua đó đã hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế. Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư…

img_8349.jpg

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng các Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai năm 2024, để khi Quốc hội đồng ý cho Luật có hiệu lực sớm (1/8/2024) sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai, tạo điều kiện để thành phố phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO