--Quảng cáo---

Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Ngành TN&MT - Việt Anh - 05:45 14/12/2021

(TN&MT) - Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn quốc diễn ra ngày 13/12. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh các điểm cầu

Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp để phục vụ, ngày 27/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 6/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; giới thiệu về Hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 có quan điểm chỉ đạo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thông sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Để thực hiện các quan điểm chỉ đạo trên, Quyết định số 468/QĐ-TTg có nội dung: Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Còn các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP gồm: Quy định về việc gắn số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; bổ sung quy định theo hướng dẫn phân cấp, tạo sự chủ động linh hoạt hơn cho Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sửa đổi, bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; quy định lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia công nghệ thông tin Cục Kiểm soát TTHC giới thiệu các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; giới thiệu Hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cụ thể các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống, Phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống.

Đồng thời, các đại biểu dự hội nghị cũng được chuyên gia công nghệ thông tin chia sẻ, giải đáp một số vướng mắc khi triển khai một số nội dung của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng đến các Bộ, ngành Trung ương, đưa ra các quy định cụ thể; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, hiệu quả để nâng cao tính chủ động trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm công khai, minh bạch thủ tục hành chính để triển khai chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện. Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Văn phòng Chính phủ sẵn sàng tổ chức tập huấn trực tuyến, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO