Bộ TN&MT đề xuất các nhiệm vụ đưa vào chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ

Mai Đan| 30/11/2022 11:58

(TN&MT) - Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với các đơn vị trực thuộc Bộ về các nhiệm vụ đề xuất đưa vào chương trình công tác và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

anh-1-thu-truong-kien.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Văn phòng Bộ TN&MT đã rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực đề xuất đưa vào chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trao đổi thống nhất với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Pháp chế.

Ông Phạm Tân Tuyến - Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết: Đối với lĩnh vực đất đai, Văn phòng Bộ và 2 Vụ đề xuất 3 Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về lĩnh vực môi trường, các đơn vị đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành môi trường đến năm 2030. Ngoài ra, Văn phòng Bộ đã rà soát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trao đổi với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đề xuất Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý tổng hợp biển và hải đảo, các đơn vị đề xuất nhiệm vụ về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với lĩnh vực địa chất khoáng sản, Vụ Pháp chế đề xuất bổ sung 2 nhiệm vụ gồm: Luật Địa chất và Khoáng sản và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản. Văn phòng Bộ thống nhất với đề xuất của Vụ Pháp chế.

img_4715.jpg
Ông Phạm Tân Tuyến - Chánh Văn phòng Bộ TN&MT báo cáo tại cuộc họp

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất trình dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ngoài ra, có các nhiệm vụ: Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Ba thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Mã thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Cả thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Hương thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn đề xuất trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

anh-2-toan-canh(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp

Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu đề xuất 3 nhiệm vụ gồm: Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật); Đề án tổ chức Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên giao Văn phòng Bộ tổng hợp lại toàn bộ danh mục chính thức các Đề án, Dự án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, lập danh sách các Dự án, Đề án, trong đó, có các Nghị định đã trình nhưng hiện nay chưa thực hiện được để báo cáo.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp chủ trì bố trí nguồn lực, kinh phí, ưu tiên cao nhất cho các Dự án trình Quốc hội và Chính phủ như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và Khoáng sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT đề xuất các nhiệm vụ đưa vào chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO