--Quảng cáo---

Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương  gấp rút báo cáo về nhập khẩu phế liệu

Ngành TN&MT - 15:26 15/08/2018

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa gửi công văn số 4279 /BTNMT-PC về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đến các...

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa gửi Công văn số 4279 /BTNMT-PC về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại công văn này, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan liên quan gấp rút thực hiện những nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dung phế liệu. 
 
HDPE drum 3 846x400

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị 3 Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương thực hiện mục 1 của thông báo 281/TB-VPCP. Đó là, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải nhập khẩu, tăng cường phối hợp để kiểm soát tốt hơn việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam. Kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đồng thời, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay; các biện pháp đề kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ; đề xuất các nội dung khác nêu tại Điểm d Mục 2 của Thông báo số 281/TB-VPCP và Công văn số 4041/BTNMT-TCMT ngày 27/7/2018 của Bộ TN&MT. Để Bộ TN&MT có căn cứ trình thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định trong tháng 8 năm 2018 , những nội dung và đề xuất này phải gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22/8/2018.

Bộ TN&MT cũng đề nghị các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nêu tại Mục 3, 4, 5, 6 và 7 của Thông báo số 281/TB-VPCP. Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương, cảng biển và hải quan cung cấp danh sách điều tra, làm rõ nguyên nhân các công ten nơ phế liệu được nhập vào Việt nam mà không có người nhận, người vận chuyển. Khẩn trương điều tra, truy tố một số vụ vi phạm về pháp luật môi trường do NKPL trái phép vào VN. Bộ Quốc phòng huy động lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn từ xa việc NKPL. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ và các địa phương tổ chức tiêu hủy, di dời các công ten nơ tồn đọng để trả lại không gian cho các cảng biển. Bộ Công Thương rà soát quy định hiện hành, có giải pháp kiểm soát hạn chế hoạt động tạm nhập tái xuất đối với phế liệu.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn. Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT và Thông tư số 41/2015/11- BTNMT (trừ các cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra);  Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong việc cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận theo các Thông tư nêu trên; hoạt động nhập khẩu, thông quan, giám định phế liệu nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan phế liệu nhập khẩu,... trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật; Xử lý nghiêm các vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật (nêu có); Đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp để quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Kết quả thanh tra gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/9/2018 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO