Bộ TN&MT: Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Trường Giang| 25/12/2019 15:16

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Mục đích Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ là: Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2020.

Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ sẽ tổ chức làm việc với một số cơ quan như:  Sở TN&MT, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương.

 Trong đó, về  việc kiểm tra sẽ thực hiện các nội dung: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường;  Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường;  Tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Về xử lý vi phạm hành chính tập trung vào các nội dung: Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính…

Bên cạnh đó, Bộ còn tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, qua đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn; kịp thời xem xét, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO