--Quảng cáo---

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thành lập Ban Chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch

Ngành TN&MT - Trường Giang - 11:12 01/10/2020

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Trần Hồng Hà là Trưởng Ban Chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên là Phó Trưởng ban thường trực; các Phó trưởng ban gồm các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ cũng mời đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Cục của các Bộ, cơ quan làm ủy viên chỉ đạo như: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Lập quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch ngành quốc gia về tài nguyên và môi trường; Lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; Xây dựng hợp phần quy hoạch về tài nguyên và môi trường để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng; xây dựng nội dung quy hoạch về tài nguyên và môi trường đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do các bộ, ngành khác thực hiện (nếu có).

Bên cạnh đó, lập, tích hợp quy hoạch mạng lưới các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng các quy hoạch thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và phối hợp với các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trong việc chỉ đạo xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực khác có liên quan.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, tài liệu và và điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo lập, tích hợp mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO