--Quảng cáo---

Bình Thuận:  Tăng cường quản lý môi trường hoạt động chăn nuôi heo

Tin tức - 23:19 25/01/2018

(TN&MT) -  UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn gây ra.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện nay, loại hình đầu tư xây dựng trại chăn nuôi heo có quy mô lớn đang có xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh; mặt khác trong thời gian qua, nhiều trang trại chăn nuôi heo chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý chất thải theo đúng nội dung của báo cáo tác động môi trường, xử lý chất thải không đạt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến tình hình sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

Vì vậy, Chủ tịch UBND  tỉnh yêu cầu  Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác BVMT đối với các trang trại nuôi heo đã đi vào hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý về môi trường của tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; tham mưu đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

aaqYiktq3kefZIRX KGzFA 1
Một trại nuôi heo trên địa bàn huyện Hàm Tân ( Bình Thuận)

 Kiểm tra đôn đốc các cơ sở chăn nuôi heo phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về môi trường; các cơ sở chăn nuôi mới đầu tư trước khi hoạt động chính thức phải được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Hướng dẫn, đôn đốc và yêu cầu các Chủ đầu tư xây dựng, thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý chất thải theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, nhất là đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại cơ sở.  Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình triển khai các biện pháp quản lý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh cho UBND  tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc các tổ chức, cá nhân đầu tư chăn nuôi heo theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực chuyên môn của ngành; trong đó, gắn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi heo với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thành phố thẩm định các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi heo của các tổ chức, cá nhân; đảm bảo các dự án phải có đầy đủ hồ sơ môi trường trước khi trình UBND  tỉnh phê duyệt chủ trường đầu tư.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm và tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong 4 hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc xả chất thải trực tiếp ra môi trường hoặc xả chất thải không đạt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh, rà soát lại quy hoạch chăn nuôi heo theo hướng: Quy hoạch chăn nuôi heo phải bố trí tập trung, an toàn dịch bệnh, không manh mún, tràn lan gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời đưa khỏi quy hoạch các vị trí chăn nuôi heo đầu nguồn nước, trong khu dân cư...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO