--Quảng cáo---

Bình Dương: Triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2020

Ngành TN&MT - Tường Tú - 21:18 10/01/2020

(TN&MT) - Ngày 10/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT Bình Dương. Hội nghị do ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương chủ trì.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết, trong năm 2019, ngành TN&MT Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT, Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2019, ngành TN&MT Bình Dương đã hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, ngành TN&MT đã chủ động làm việc với lãnh đạo một số huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong công tác quản lý của ngành TN&MT. Đồng thời, ngành TN&MT cũng đã rà soát các nội dung nhiệm vụ của ngành TN&MT và các chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương để đôn đốc cấp huyện khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.   

Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương phát biểu tại Hội nghị

Ngoài xử lý các công việc thường xuyên theo nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác, ngành TN&MT Bình Dương đã tập trung thực hiện một số công việc quan trọng năm 2019. Theo đó, ngành TN&MT đã kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án của ngành TN&MT.

Cùng với đó, ngành TN&MT Bình Dương đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất; đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn và tập trung xử lý các điểm nóng rác thải không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường và theo dõi kết quả quan trắc các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn vùng giáp ranh, tạm ngưng hoạt động khai thác cát lòng hồ Dầu Tiếng...

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2019, cho thấy vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, như: hồ sơ thủ tục hành chính của ngành TN&MT mặc dù được chỉ đạo thường xuyên và tỉ lệ giải quyết tăng cao nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm giải quyết. Việc triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã có nhiều giải pháp để cải tiến và đạt được một số kết quả nhất định. nhưng vẫn còn chậm và chưa đáp ứng được kỳ vọng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương.

Do đó, lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương và các đơn vị thuộc Sở TN&MT đã cùng với các Phòng TN&MT tham dự Hội nghị tập trung bàn luận cũng như đề ra các giải pháp thực hiện để khắc phục một số tồn tại nêu trên của ngành TN&MT. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện, đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ thông tin giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của ngành TN&MT. Đặc biệt, thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Tào Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật TN&MT 

Kết luận Hội nghị, ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Sở TN&MT sẽ tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến lĩnh vực TN&MT trong Quy hoạch chung tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 và các quy hoạch, kế hoạch của ngành TN&MT; nghiên cứu và kịp thời tham mưu cho cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý về TN&MT.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cho một số phòng, đơn vị theo như kế hoạch đã ban hành; kiện toàn lại tổ chức bộ máy của ngành TN&MT theo các hướng dẫn mới của Trung ương. Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện mô hình “Chính quyền và công sở thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực TN&MT.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương trao Giấy khen của Sở TN&MT cho 04 tập thể ngành TN&MT Bình Dương tại Hội nghị

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những sai phạm, kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT; kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; duy trì việc tham gia tiếp dân và tổ chức tiếp dân định kỳ theo quy định. Ngoài ra, nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện các phần mềm ứng dụng; thực hiện thu thập, chỉnh lý tài liệu và bảo quản hồ sơ lưu trữ theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định về TN&MT theo kế hoạch năm 2020…

  • Sở TN&MT Bình Dương: Quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019
    Ngành TN&MT - 11:19 14/02/2019
    (TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành TN&MT Bình Dương.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO