Đất đai

Bình Dương: Thu hồi hơn 4,5ha đất của 1 doanh nghiệp

Tường Tú 20/06/2024 - 19:22

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND thu hồi khu đất có tổng diện tích hơn 4,5ha của Công ty TNHH Khánh Hiệp tại phường Tân Hiệp, TP. Tân Uyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 527627 ngày 09/5/2008, số AL 527628 ngày 09/5/2008, số AL 527629 ngày 09/5/2008.

Lý do là đất đã được Nhà nước cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương cũng giao khu đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Tân Uyên quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định (theo Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý do Văn phòng Đăng ký đất đai xác lập ngày 30/11/2023 kể cả phần diện tích 719,5m2 thuộc đường đất tự mở).

Quyết định này có hiêu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong đó, UBND TP. Tân Uyên chỉ đạo UBND phường Tân Hiệp chịu trách nhiệm bàn giao Quyết định này cho Công ty TNHH Khánh Hiệp; trường hợp Công ty này không nhận Quyết định hoặc vắng mặt thì lập biên bản và niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Tân Hiệp, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường Tân Hiệp.

Cùng với đó, UBND TP. Tân Uyên có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Tân Uyên tiếp nhận, quản lý chặt chẽ khu đất đã thu hồi theo quy định; đồng thời, UBND TP. Tân Uyên còn chịu trách nhiệm lập và thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông báo số 408/TB-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có trách nhiệm rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty TNHH Khánh Hiệp theo quy định (nếu có). Riêng Công ty TNHH Khánh Hiệp có trách nhiệm bàn giao khu đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Tân Uyên và nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho Sở TN&MT Bình Dương để quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Thu hồi hơn 4,5ha đất của 1 doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO