Bình Dương: Tăng cường bảo vệ môi trường nước mặt sông Thị Tính

23/07/2016 00:00

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 2513/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước mặt sông Thị Tính.

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 2513/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước mặt sông Thị Tính.

Theo đó, qua xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1765/BC-STNMT ngày 26/5/2016 về hiện trạng nước mặt sông Thị Tính và ngành nghề thu hút đầu tư có nước thải xả vào lưu vực sông thị Tính. Để bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Thị Tính và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số vấn đề sau đây:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác thẩm định các dự án đầu tư vào lưu vực sông Thị Tính, chỉ ưu tiên xem xét các dự án đầu tư áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại ít ô nhiễm, có hàm lượng tri thức cao, sử dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt là nước thải; phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn,  khuyến khích các chủ dự án đầu tư vào khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, ưu tiên xem xét phê duyệt các dự án áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, ứng dụng các công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt là nước thải đối với các dự án ngoài khu công nghiệp; không xem xét các trường hợp doanh nghiệp trong khu - cụm công nghiệp tự xử lý nước thải sau đó thải trực tiếp ra môi trường; tăng cường công tác thanh - kiểm tra các nguồn thải lớn, có nguy cơ ô nhiễm cao thải vào sông Thị Tính; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải thải vào sông Thị Tính.

Song song đó, tổ chức hướng dẫn các nguồn thải lớn vào hệ thống lưu vực sông Thị Tính lập phương án ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải và triển khai thực hiện như quy định tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức nghiêm cứu, xây dựng dự án mở rộng hệ thống quan trắc tự động các nguồn thải lớn thải vào lưu vực sông Thị Tính; đảm bảo quan trắc toàn bộ các nguồn nước thải có nguy cơ ô nhiễm cao thải vào sông Thị Tính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước mắt, đẩy nhanh tiến độ dự án nạo vét, khai thông dòng chảy sông Thị Tính; về lâu dài, tổ chức nghiêm cứu chỉnh trị sông Thị Tính (đào thêm tuyến kênh thoát…) nhằm đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước từ thượng nguồn đổ về và tăng cường khả năng tự làm sạch của sông.

Chủ đầu tư dự án khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn các huyện, thị xã Bến Cát, Bàu Bàng phải xây dựng các công trình xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng quy mô nước thải phát sinh từ dự án, không cho phép thu hút đầu tư hay chuyển nhượng khi công suất công trình xử lý nước thải không đảm bảo đáp ứng lượng nước thải phát sinh từ dự án.

Tường Tú

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Tăng cường bảo vệ môi trường nước mặt sông Thị Tính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO