--Quảng cáo---

Bình Dương: Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường 2016 - 2020

Tin tức - 21:36 17/08/2018

(TN&MT) - Ngày 17/8, tại Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch BVMT 2016 - 2020). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

BD1
Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết: Kế hoạch BVMT 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua thông qua tại Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 và đã được UBND tỉnh Bình Dương ban hành tại Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 28/12/2015. Kế hoạch được cụ thể hóa thành danh mục 23 nhiệm vụ trọng tâm và danh mục 13 dự án ưu tiên đầu tư nhằm xây dựng Bình Dương thành nơi có môi trường sống tốt.

Đồng thời, có sự hài hòa giữa tăng tưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; kết hợp tốt yêu cầu BVMT trong các quy hoạch, dự án phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường trong khu dân cư, đô thị; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, đất đai, khoáng sản; đảm bảo cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng vốn đầu tư là 12.174 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Nhà nước là 4.300 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển là 4.232 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 68 tỷ đồng và vốn ODA là 7.874 tỷ đồng.

BD2
Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương báo cáo tại Hội nghị

Sau gần 3 năm thực hiện Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương 2016 - 2020, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động, tập trung chỉ đạo và phối hợp thực hiện ban hành, hoàn chỉnh các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ nhất là các quy hoạch, kế hoạch, đề án, phương án làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian tới. Đến nay, tất cả các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tập trung thực hiện; về cơ bản tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, đến tháng 6/2018, tất cả 13/13 dự án đầu tư đều có quyết định phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư, nhiều hạng mục trong từng dự án đã hoàn thành hoặc đang triển khai thi công, tổng vốn đầu tư đã giải ngân cho các dự án đến giữa nhiệm kỳ là hơn 2.900 tỷ đồng; 19/23 nhiệm vụ trọng tâm cũng đã được triển khai thực hiện trong đó 11 nhiệm vụ đã hoàn thành với chất lượng cao làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian tới, 3/23 nhiệm vụ chưa triển khai là do tính đặc thù là đến năm 2018 hoặc năm 2019 mới bắt đầu triển khai…

BD3
Ông Phạm Danh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Danh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương nhận định: Để đạt được kết quả khả quan nêu trên là do UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch BVMT 2016 - 2020 ngay từ cuối năm 2015 nên các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. UBND tỉnh cũng đã có nhiều chỉ đạo, chủ trì nhiều phiên họp và kịp thời nên đã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là liên quan đến công tác phối hợp liên tỉnh, giải quyết các nội dung trùng lắp của các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đánh giá cao những kết quả ban đầu mà các cơ quan chức năng của Bình Dương đã thực hiện được theo Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đạt mục tiêu đề ra theo đúng Kế hoạch; ông Mai Hùng Dũng cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2019 - 2020, như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phương án phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu và phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải; đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án Thành phố thông minh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và xây dựng đề án Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời kiện toàn lại Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

BD4
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương 2016 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện căn cứ vào danh sách các dự án đầu tư, các vùng, các địa điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường đã được phê duyệt để xem xét cấp phép đầu tư và triển khai thực hiện các giải pháp để phòng ngừa ô nhiễm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh Bình Dương thành lập 01 Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố chung.

Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn thiện quy định về quản lý thoát nước tỉnh Bình Dương và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành để các cấp, các ngành, địa phương làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; thời gian ban hành là trong quý III/2018. Sở Y tế chủ trì, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án Xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025 và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra trong đề án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các hạng mục công trình và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh Bình Dương để có hướng chỉ đạo thực hiện đối với các dự án còn nhiều vướng mắc; tập trung đẩy nhanh thi công các dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương và tiếp tục nâng cao tỷ lệ đấu nối nước thải từ các hộ dân vào nhà máy xử lý nước thải...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO