Bình Dương phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 7 tỷ USD

09/05/2017 00:00

(TN&MT) - Bình Dương phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 7 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước với đăng ký mới đạt 23.000...

 

(TN&MT) - Bình Dương phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 7 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước với đăng ký mới đạt 23.000 doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011 - 2015, vốn đăng ký đạt 110.000 tỷ đồng.

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành.

Theo đó, Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chú trọng nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đề ra.

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp, các ngành công nghiệp tạo ra giá trị sản phẩm lớn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đất đai, giảm dần các ngành nghề thâm hụt lao động. Xây dựng hệ thống quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh và điều chỉnh mục tiêu thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, các dự án phát triển đô thị, dự án nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp đô thị; tập trung thực hiện Đề án thành phố thông minh với mô hình liên kết 3 nhà: nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình của UBND tỉnh nhằm thống nhất nhận thức và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình số 34-CTr/TU trong Qúy II/2017; tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước phát triển.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bình Dương; thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án PPP, dự án xã hội hóa, các dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư là thường trực để giải quyết và xử lý kịp thời các đề nghị, các vướng mắc của nhà đầu tư theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng ban hành Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đoạn 2016 - 2020 theo hình thức PPP, xã hội hóa trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và an sinh xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng ban hành Danh mục các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và tạm dừng thu hút đầu tư. Sửa đổi, bổ sung Quyết định theo hướng nghiên cứu đề xuất giảm thời gian thục hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục đất đai; xây dựng tiêu chí, định mức sử dụng đất áp dụng cho các dự án đầu tư làm cơ sở xem xét, giải quyết nhu cầu đất đai cho các dự án theo hướng sử dụng hiệu quả và tiết kiệm.

Song song đó, phối hợp cùng Sở Xây dựng đề xuất và thực hiện các giải pháp công bố các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, lựa chọn quyết định đầu tư. Xây dựng và ban hành quy hoạch các khu công nghiệp sinh thái, để tăng cường hiệu quả hoạt động công nghiệp và bảo vệ môi trường. Thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai…

Tường Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 7 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO