--Quảng cáo---

Bình Dương: Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Tường Tú - 10:49 01/04/2021

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã giảm tối đa số lượng các đơn vị thuộc Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với kiểm tra theo đơn thư, phản ánh, mặc dù gặp khó khăn trong việc kiểm tra tại các doanh nghiệp do dịch Covid-19, nhưng Sở TN&MT cũng đã cố gắng hoàn thành công việc, đảm bảo công tác thanh, kiểm tra được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 2894/UBND-NC ngày 23/6/2020 về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Quyết định số 971/QĐ-STNMT ngày 12/8/2020 điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 theo tinh thần giảm số lượng thanh, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Kế hoạch năm 2020. Cụ thể, Sở TN&MT đã thanh tra, kiểm tra đối với 384 đơn vị. Trong đó, thanh, kiểm tra theo Kế hoạch 92 đơn vị, kiểm tra đột xuất 292 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra, đã phát hiện 254 đơn vị vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương tiến hành kiểm tra thực tế tại một doanh nghiệp

Về kiểm tra đột xuất, Sở TN&MT Bình Dương đã tiến hành giải quyết hồ sơ kiểm tra về tài nguyên và môi trường đối với 292 đơn vị. Cụ thể, Sở TN&MT kiểm tra trên cơ sở đơn thư phản ánh, kiến nghị và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương đối với 56 đơn vị, trong đó, có 11 đơn vị chuyển từ năm 2019 sang, 45 đơn vị kiểm tra trong năm 2020. Kết quả, Sở TN&MT đã hoàn thành kiểm tra đối với 48/56 đơn vị, trong đó xử phạt 20/48 đơn vị vi phạm với số tiền xử phạt hơn 2,9 tỷ đồng. Hiện tại, Sở TN&MT đang tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra đối với 8/56 đơn vị còn lại.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tiến hành kiểm tra theo đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền của các đơn vị chuyển, như: Phòng Cảnh sát Môi trường; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Chi cục Bảo vệ môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi cục Quản lý đất đai; Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn.... đối với 230 đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, Sở TN&MT kiểm tra về môi trường 102 đơn vị, với số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng; kiểm tra về đất đai 118 đơn vị, với số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tiến hành kiểm tra đột xuất về tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Đội liên ngành kiểm tra đột xuất về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đối với 6 đơn vị. Kết quả, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành việc kiểm tra đối với 4/6 đơn vị và xử phạt 4 đơn vị vi phạm, với số tiền xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện tại, Sở TN&MT đang tiếp tục kiểm tra và tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND tỉnh Bình Dương kết quả thanh tra, kiểm tra đối với 2/6 đơn vị còn lại.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Bình Dương, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về  lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 đã được Sở TN&MT Bình Dương thực hiện hoàn thành và đạt 100% kế hoạch đề ra; việc triển khai kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao. Đồng thời, công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra của Sở TN&MT về cơ bản đã đi vào trọng tâm, trọng điểm; hoạt động thanh tra, kiểm tra bám sát chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, chủ động loại bỏ các đơn vị đã được các cơ quan của tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thúy, mặc dù số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch năm 2020 có giảm, nhưng công tác kiểm tra đột xuất được tăng cường nên đã kịp thời xử lý các đơn vị có vi phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của pháp luật. Đội liên ngành kiểm tra đột xuất mặc dù có nhiều thay đổi nhân sự, nhưng Đội liên ngành cũng đã tiếp tục thể hiện vai trò trong công tác kiểm tra đột xuất đối với các nguồn thải lớn, các đơn vị phát sinh theo phản ánh, kiến nghị. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT Bình Dương và phối hợp với các đơn vị liên quan cũng như các cơ quan cấp trên ngày càng được tăng cường.

Qua đó, cho thấy hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng được nâng cao; đồng thời, công tác giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh từ cấp tỉnh đến cấp huyện cũng đã được Sở TN&MT Bình Dương phối hợp triển khai nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần và chủ động trong việc trả lời các kiến nghị của cử tri, số vụ việc hòa giải thành công ngày càng tăng. Ngoài ra, số lượng đơn vị đã tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động ngày càng tăng, chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp đang dần nâng cao.

Thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ TN&MT và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, Sở TN&MT Bình Dương xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đảm bảo có trọng tâm và trọng điểm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng; kiến nghị điều chỉnh các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Trong đó, các đối tượng được Sở TN&MT Bình Dương đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 được lựa chọn trên cơ sở; tránh trùng lắp với Kế hoạch của Thanh tra Bộ TN&MT, Thanh tra tỉnh Bình Dương. Sở TN&MT cũng sẽ tập trung công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm có liên quan đến công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT; đồng thời, thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề và phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra trước đây. Đặc biệt, Sở TN&MT sẽ tiến hành thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và bám sát định hướng của Bộ TN&MT; tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời, xử lý, ngăn chặn các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng về thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ thuộc Sở TN&MT, Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ cấp xã để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như duy trì Kế hoạch “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” của Sở TN&MT. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy chế cung cấp thông tin, giải quyết phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục nâng cao hiệu quả việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: “Năm 2021, ngoài việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục đã được công bố đúng với quy trình ISO và nhất quán các biểu mẫu thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm, Sở TN&MT cũng sẽ chủ động tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng nhiệm vụ của ngành TN&MT; phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, xây dựng chương trình kế hoạch công tác đúng thời hạn quy định, tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao; đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện, cấp xã nhằm đảm bảo sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị”.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra được phân công; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 vào giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc của Sở TN&MT; tham mưu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản và các thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giữa Bộ, ngành, giữa ngành TN&MT với các ngành khác và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch và thông qua thực tiễn công việc hàng ngày để phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở TN&MT cũng sẽ kiểm tra tình hình thực tế đối với cấp huyện và xã nhằm đảm bảo có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý của ngành TN&MT.

  • Sở TN&MT Bình Dương: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PCI
    Ngành TN&MT - 11:11 06/09/2018
    (TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và thu hút các DN đầu tư.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO