--Quảng cáo---

Bình Dương: Kết luận Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch BVMT 2016 - 2020

Tin tức - 14:15 10/09/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Thông báo số 188/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng tại cuộc họp Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

bda
Bình Dương có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững

Theo đó, ngày 17/8/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã chủ trì cuộc họp Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch BVMT giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Dương và ý kiến đóng góp của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

Về cơ bản, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với dự thảo Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành phần dự họp; hoàn thiện báo cáo; đánh giá bổ sung các nội dung về hoạt động đầu tư các công trình, dự án trong Kế hoạch và chất lượng môi trường; giải pháp giải quyết, khắc phục các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực môi trường cần triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020.

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Dương căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhằm hoàn thành Kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, Sở Y tế chủ trì, rà soát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án Xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025 và báo cáo UBND tỉnh Bình Dương. Trong đó, cần làm rõ khó khăn, vướng mắc và xây dựng Kế hoạch cụ thể của ngành để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Đề án.

Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về quản lý thoát nước trong quý IV/2018. Đối với quy định cao độ nền, Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành, trong đó tập trung triển khai tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, khu dân cư tập trung, đặc biệt là khu vực phía Nam của tỉnh. Cạnh đó, chủ trì, phối hợp với UBND TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, Dĩ An và Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương xây dựng chính sách hỗ trợ đầu mối nước thải, trong đó lưu ý chỉ hỗ trợ 01 giai đoạn, thời gian nhất định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện Quy định thu hút và bố trí các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành trong quý IV/2018. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các công trình trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, Dĩ An, Bến Cát tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tổ chức Tổng kết Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào cuối năm 2018. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương hướng triển khai cho giai đoạn 2019  - 2020.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng tham mưu, chuẩn bị nội dung tổ chức Sơ kết Kế hoạch hành động về Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương; đề xuất kiện toàn và hợp nhất Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường và Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động về Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO