--Quảng cáo---

Bình Dương: Đảm bảo hiệu quả thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Trong nước - 10:26 05/03/2019

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tích cực, chủ động thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Năm 2019, Sở TN&MT tập trung thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

TRA1
Phối hợp kiểm tra thực tế tại một doanh nghiệp ở Bình Dương

Hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở TN&MT và các Phòng đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai thông báo đến các đối tượng được thanh, kiểm tra; đồng thời, lập kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Qua kết quả 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở đã thực hiện tham mưu điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm, các phòng, đơn vị đã chủ động thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 theo đúng Kế hoạch và tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra của cấp tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ đạo; chủ động loại bỏ các đơn vị đã được các cơ quan của tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT thực hiện thanh, kiểm tra. Số lượng các cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch của cấp tỉnh giảm nhưng tỷ lệ vi phạm tăng; công tác kiểm tra đột xuất được tăng cường đã kịp thời xử lý các đơn vị có vi phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của pháp luật. Đội liên ngành kiểm tra đột xuất đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các nguồn thải lớn, các đơn vị phát sinh theo phản ánh, kiến nghị.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã chủ động làm việc, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an tỉnh Bình Dương, Phòng TN&MT huyện, thị, thành phố trong công tác trao đổi thông tin thanh, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó, đã khắc phục được tình trạng chồng chéo cũng như chủ động phối hợp trong thanh, kiểm tra. Đồng thời, thường xuyên hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường cho Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường cũng như các Phòng TN&MT huyện, thị, thành phố.

Trong năm 2018, toàn ngành TN&MT Bình Dương đã thanh tra, kiểm tra đối với 1.265 đơn vị. Trong đó, toàn ngành TN&MT đã thanh, kiểm tra theo kế hoạch 909 đơn vị, kiểm tra đột xuất 356 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 434 đơn vị vi phạm, và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 39 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn ngành TN&MT đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm đối với 180 đơn vị, đã tham mưu xử lý vi phạm với số tiền 1,1 tỷ đồng, xác minh và xử lý 119 nội dung phản ánh từ đường dây nóng về tài nguyên và môi trường.  

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong năm 2018 của ngành TN&MT Bình Dương đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, việc triển khai thực hiện kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao. Công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra về cơ bản đã đi vào trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh, kiểm tra, đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các đơn vị, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh từ cấp tỉnh đến cấp huyện cũng đã được ngành TN&MT Bình Dương tích cực thực hiện nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần và chủ động trong việc trả lời các kiến nghị của cử tri, số vụ việc hòa giải thành ngày càng tăng. Ngoài ra, số lượng đơn vị tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động ngày càng tăng, chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

TRA2
Kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý của một doanh nghiệp

Thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã chủ động, phối hợp cùng với Bộ TN&MT, Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam triển khai công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ TN&MT đạt kết quả tốt; kịp thời báo cáo Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT về kết quả rà soát Kết luận Thanh tra của Bộ TN&MT. Ngoài ra, Sở TN&MT còn chủ động thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả lời phản ánh từ đường dây nóng, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân. Qua đó, hiệu quả trong thanh, kiểm tra và quản lý Nhà nước của ngành TN&MT Bình Dương ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Năm 2019, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Sở TN&MT sẽ tập trung tổ chức thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản tuy nhiên sẽ giảm số lượng, tăng chất lượng. Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tăng cường rà soát, nắm tình hình để triển khai thanh, kiểm tra đột xuất, kịp thời, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ lựa chọn các đối tượng để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 trên cơ sở tránh trùng lắp với kế hoạch của Thanh tra Bộ TN&MT, Thanh tra tỉnh Bình Dương; thanh, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm trong từng lĩnh vực, bám sát định hướng của Bộ TN&MT, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, thực hiện phối hợp giữa Sở TN&MT với các Sở ngành trong công tác thanh, kiểm tra có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó, Sở TN&NT Bình Dương sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra dự kiến 50 đơn vị; kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn; kiểm tra tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được cấp phép trong năm 2017, 2018 và khai thác khoáng sản trái phép; kiểm tra đột xuất của Đội liên ngành dự kiến 35 đơn vị; kiểm tra theo phản ánh, kiến nghị của cử tri và đơn thư phán ánh gửi trực tiếp, thông tin từ đường dây nóng của Trung ương và địa phương theo tình hình thực tế.

Để hoàn thành tốt công tác thanh, kiểm tra năm 2019; Sở TN&MT Bình Dương sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng về thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ thuộc Sở TN&MT, Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ cấp xã để việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả cao. Thời gian dự kiến thực hiện trong Quý II/2019. Văn phòng Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Sở bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh, kiểm tra theo quy định.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở TN&MT kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2019; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá và triển khai thực hiện kế hoạch để xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức và hiệu quả công tác; báo cáo tình hình thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT theo đúng quy định.

Chú trọng chất lượng thanh, kiểm tra

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019; các Phòng đơn vị trực thuộc Sở TN&MT, như: Thanh tra Sở TN&MT, Chi cục Quản lý Đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn sẽ chú trọng chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực cụ thể theo chương trình, kế hoạch của Sở TN&MT đề ra.

Trong đó, Thanh tra Sở TN&MT sẽ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác cát, sỏi lòng sông; các đơn vị san lắp, cải tạo mặt bằng; các mỏ sét, đá về việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát trữ lượng khai thác...; kiểm tra theo chuyên đề kết hợp các lĩnh vực khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; kiểm tra chuyên đề về quản lý đất đai theo Đề án nâng cao năng lực xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với 29 đơn vị; thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 114 đơn vị.

Chi cục Quản lý Đất đai sẽ tập trung kiểm tra đối với việc sử dụng đất của các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương; kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị; kiểm tra đối với 28 đơn vị về việc chậm đưa đất vào sử dụng theo Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; rà soát các đối tượng chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, phúc tra việc thực hiện đối với các Kết luận do Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh Bình Dương, Bộ ngành ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Chi cục Bảo vệ Môi trường sẽ tập trung kiểm tra các đơn vị tái chế phế liệu, các đơn vị thu gom chất thải rắn theo Văn bản 4566/UBND-KTN ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Bình Dương; kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, các cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp chưa có hồ sơ môi trường mà thuộc danh mục ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm cao nằm xen lẫn trong khu dân cư theo Quyết định 2566/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương…

Đồng thời, cũng sẽ kiểm tra việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của các đơn vị theo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; kiểm tra các đơn vị thuê lại nhà xưởng ngoài khu, cụm công nghiệp; kiểm tra chuyên đề 25 đơn vị thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động; rà soát các đối tượng chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, phúc tra việc thực hiện đối với các Kết luận do Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh Bình Dương, Bộ ngành ban hành liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn sẽ kiểm tra các đơn vị thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong và ngoài khu công nghiệp; tập trung vào các đơn vị khai thác, xả thải lớn, từ trên 200m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm, với các nội dung việc khai thác, sử dụng, xả thải, lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động 32 đơn vị; rà soát các đối tượng chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác phúc tra việc thực hiện đối với các Kết luận do Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh Bình Dương, Bộ ngành ban hành liên quan đến lĩnh vực nước, khoáng sản.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO