Bình Dương: Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

22/06/2018 00:16

(TN&MT) - Ngày 20/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố, công khai Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. Tham dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì.

BD1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã có báo cáo thông qua Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2020 là 190.535ha; đất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2020 là 78.929ha; đất đô thị 58.000ha; khu phát triển công nghiệp 15.840ha; khu thương mại - dịch vụ 10.919ha…

Đối với đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp cả thời kỳ quy hoạch là 17.902ha; chuyển đổi trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp cả thời kỳ quy hoạch là 11.833ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở chuyển cả kỳ là 8.719ha. Riêng về phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch 2016-2020, đất nông nghiệp đến năm 2020 là 190.535ha, đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là 78.929ha, đất đô thị đến năm 2020 là 58.000ha.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết: Nhằm đảm bảo mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngày 04/6/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 2413 về việc công bố và niêm yết công khai Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương.

bd2
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương báo cáo tại Hội nghị

Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị công bố, thực hiện niêm yết công khai hồ sơ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương; đồng thời, tổ chức hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo đúng quy định pháp luật đất đai.

Cùng với đó, chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố và công khai hồ sơ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương đúng quy định pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2534 ngày 14/6/2018 về tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương và Thông báo số 2531 ngày 14/6/2018 về việc công bố và niêm yết công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương.

BD3
Quang cảnh Hội nghị

Để quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Bình Dương được khả thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thị, thành phố thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kết hợp thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh xử lý các vi phạm trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu sân golf phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bình Dương; đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành các chính sách về thu hút đầu tư, bố trí vốn cho phát triển các ngành, lĩnh vực; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn các địa phương tiếp tục xác định ranh giới, tổ chức cắm mốc và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngoài ra, đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện; tổ chức công khai và thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ đất đã được quy hoạch và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình trạng sử dụng đất sai mục đích không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO