Bình Định: Tuy Phước tồn 108 hồ sơ tách thửa bị trễ hạn - xử lý trách nhiệm liên quan

Đất đai - Mỹ Bình - 16:00 09/07/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các công chức, viên chức tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước.

Sau khi xem xét các nội dung báo cáo của UBND huyện Tuy Phước tại Báo cáo số 114, ngày 28/05/2020 và Công văn số 782 ngày 19/06/2020 liên quan đến kết quả kiểm tra việc giải quyết hồ sơ đối với thủ tục hành chính tách thửa trễ hạn trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến: Căn cứ các khuyết điểm, vi phạm đã xác định tại các văn bản nêu trên, giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các công chức, viên chức tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước đã hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không đúng quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra tình trạng tồn đọng nhiều hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giải quyết trễ hạn, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

Việc xử lý phải đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 141 ngày 01/06/2020 và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 07/2020.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước khẩn trương chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Một cửa của huyện theo chỉ đạo tại Công văn số 4247 ngày 29/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm theo quy định đối với 108 hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng như báo cáo của đơn vị tại các văn bản nêu trên; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong 07/2020.

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 11/06/2020, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước tồn 108 hồ sơ tách thửa bị trễ hẹn” phản ánh việc UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân gây ra tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước. Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước nhận 137 hồ sơ tách thửa, nhưng chỉ mới giải quyết được 29 hồ sơ, còn tồn 108 hồ sơ quá hạn giải quyết.

  • Bình Định: Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước tồn 108 sơ hồ tách thửa bị trễ hẹn
    Đất đai - Mỹ Bình - 14:14 11/06/2020
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân gây ra tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước. Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước nhận 137 hồ sơ tách thửa, nhưng chỉ mới giải quyết được 29 hồ sơ, còn tồn 108 hồ sơ quá hạn giải quyết.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO