--Quảng cáo---
  • Bình Định tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Bình Định tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Biển đảo - Mỹ Bình - 19:44 23/02/2021
(TN&MT) - Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một trong những giải pháp được UBND tỉnh Bình Định chú trọng thực hiện nhằm tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO