--Quảng cáo---

Bình Định: Phát triển Khu chăn nuôi Nhơn Tân theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Môi trường - Mỹ Bình - 20:59 09/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu lập Kế hoạch phát triển Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nếu doanh nghiệp, cá nhân nào không đủ điều kiện xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao, thì trả đất đã thuê cho nhà nước để kêu gọi đầu tư.

Ngày 07/03/2020, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: Kết quả kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại Khu chăn nuôi Nhơn Tân”, thông tin về kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số trang trại trong Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như qua cuộc họp nghe báo cáo tình hình chăn nuôi tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến như sau:

Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân

Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân được hình thành với mục tiêu phát huy lợi thế, nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra hiện trường, hiện nay một số doanh nghiệp, cá nhân tổ chức đầu tư chưa đúng với mục đích đã đăng ký kinh doanh ban đầu, đem lại hiệu quả kinh tế không mong muốn và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do đầu tư không đúng với mục đích Khu chăn nuôi tập trung.

Định hướng giai đoạn 2021-2025, phát triển chăn nuôi khu vực này theo hướng Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao (UBND tỉnh đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp và PTNT). Do đó giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Kế hoạch phát triển Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân theo hướng ứng dụng công nghệ cao, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 09/2020;

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, UBND thị xã An Nhơn xây dựng bộ tiêu chí chăn nuôi theo hướng công nghệ cao tại Khu chăn nuôi Nhơn Tân để thu hút nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia, trong đó bắt buộc có tiêu chí về tỷ lệ diện tích chăn nuôi/tổng diện tích của dự án cho phù hợp, tiêu chí khuyến khích, ưu tiên về loại hình chăn nuôi (bò thịt chất lượng cao, bò sữa); Hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi trong Khu chăn nuôi tập trung không được sử dụng đất sai mục đích (như trồng cỏ, cây ăn quả, ớt); lập dự án chăn nuôi theo hướng công nghệ cao.

Trại chăn nuôi heo ở Nhơn Tân  rào dây thép gai xung quanh không cho ai vào 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp đầu tư dự án tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân. Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký đầu tư dự án, yêu cầu doanh nghiệp lập dự án trình cấp có cấp quyền chấp thuận theo quy định (yêu cầu các doanh nghiệp được thuê đất tại Khu chăn nuôi Nhơn Tân phải có dự án chăn nuôi theo hướng công nghệ cao), thời gian thực hiện đến hết tháng 09/2020. Trường hợp sau ngày 30/9/2020, không trình UBND tỉnh phê duyệt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án làm cơ sở thu hồi diện tích thuê đất.

Khu chăn nuôi heo luôn gây ô nhiễm môi trường 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hồ sơ thuê đất, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích của các tổ chức, doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, đề xuất thu hồi đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định;

Kiểm tra, xem xét lại quy định về thời gian cho thuê đất, không cho phép chuyển nhượng dự án tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân. Nếu doanh nghiệp, cá nhân nào không đủ điều kiện xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao thì trả đất đã thuê cho Nhà nước để kêu gọi đầu tư; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trong Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý môi trường theo quy định. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, tính toán lại giá cho thuê đất tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, báo cáo UBND tỉnh.

Giao UBND thị xã An Nhơn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân. Rà soát các thủ tục cho thuê đất đối với các cơ sở chăn nuôi là hộ kinh doanh được UBND thị xã An Nhơn cho thuê đất, có kế hoạch thu hồi đất của những cơ sở sử dụng đất không đúng mục đích.

Nước từ các trang trại heo xả thải ra môi trường xung quanh 

Trong năm 2019, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định liên tục nhận được phản ánh của các hộ dân sống xung quanh Khu chăn nuôi trang trại tập trung Nhơn Tân, thuộc xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn về việc các trang trại trong Khu chăn nuôi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ người dân phản ánh mà Báo Tài nguyên và Môi trường đã có loạt bài phản ánh về vấn đề này. Từ phản ánh của người dân và báo chí, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số trang trại trong Khu chăn nuôi.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO