--Quảng cáo---

Bình Định mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 18 Cụm công nghiệp

Đầu tư - Tài chính - Mỹ Bình - 21:03 15/02/2020

(TN&MT) - Sở Công Thương Bình Định vừa có văn bản đề xuất danh mục 18 dự án cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp (CCN) có tổng diện tích 524,8ha, với tổng vốn cần mời gọi đầu tư dự kiến trên 1.186 tỷ đồng.

Thị xã An Nhơn có 02 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: CCN Nhơn Tân thuộc thôn Nam Tượng I, II, xã Nhơn Tân, với diện tích 25 ha, vốn đầu tư 150 tỷ đồng; CCN Thắng Công thuộc thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, với diện tích 18,8 ha, vốn đầu tư là 54 tỷ đồng.

Thị xã An Nhơn có 02 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật

Huyện Phù Mỹ có 02 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: CCN An Lương thuộc Thôn Thiện Chánh, xã Mỹ Chánh, với diện tích 30 ha, vốn đầu tư 66 tỷ đồng; CCN Bình Dương thuộc thị trấn Bình Dương, với diện tích 75 ha, vốn đầu tư 80 tỷ đồng.

Huyện Hoài Nhơn có 06 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: CCN Bồng Sơn ( giai đoạn 2) thuộc Khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn, với diện tích 30,5 ha, vốn đầu tư 23,9 tỷ đồng; CCN Hoài Hảo thuộc Thôn Phụng Du I, xã Hoài Hảo, với diện tích 17 ha, vốn đầu tư 38,4 tỷ đồng; CCN Hoài Thanh Tây thuộc thôn Ngọc An Trung, xã Hoài Thanh Tây, với diện tích 8,9 ha, vốn đầu tư 18,6 tỷ đồng; CCN Hoài Hương thuộc thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, với diện tích 11,8 ha, vốn đầu tư 51,9 tỷ đồng; CCN Hoài Châu thuộc thôn An Qúy Bắc, xã Hoài Châu, với diện tích 25 ha, vốn đầu tư 78 tỷ đồng; CCN Ngọc Sơn thuộc thôn Ngọc Sơn Bắc, xã Hoài Thanh Tây, với diện tích 12 ha, vốn đầu tư 36,85 tỷ đồng.

Huyện Hoài Nhơn có 06 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật

Huyện Tây Sơn có 03 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: CCN Hóc Bợm thuộc thôn I, xã Bình Nghi, với diện tích 37,8 ha, vốn đầu tư 50,82 tỷ đồng; CCN Cầu 16 thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, với diện tích 38 ha, vốn đầu tư 59,02 tỷ đồng; CCN Rẫy Ông Thơ, với diện tích 20 ha, vốn đầu tư 30,75 tỷ đồng.

Huyện Vân Canh có 01 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật là CCN thị trấn Vân Canh (giai đoạn 2), với diện tích 37 ha, vốn đầu tư 70 tỷ đồng.

Huyện Hoài Ân có 02 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: CCN Dốc Truông Sỏi thuộc thôn Gia Chiểu II, thị trấn Tăng Bạt Hổ, với diện tích 15 ha, vốn đầu tư 14 tỷ đồng; CCN Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, với diện tích 10 ha, vốn đầu tư 9 tỷ đồng.

Thành phố Quy Nhơn có 01 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật là CCN Long Mỹ thuộc thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, với diện tích 75 ha, vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Huyện Tuy Phước có 01 CCN cần mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật là CCN Bình An thuộc thôn Bình An, xã Phước Thành, với diện tích 38 ha, vốn đầu tư 155 tỷ đồng.

Việc mời gọi các dự án trên là theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO