Bình Định: Giao quyền cho Tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Mỹ Bình | 25/11/2020 08:35

(TN&MT) - Vừa qua, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành quyết định số 8118, ngày 12/11/2020 về việc công nhận và giao quyền cho Tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực phía Tây Hòn Khô Nhỏ với diện tích 12,043 ha.

Đây là mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS) ven bờ thứ hai trong tỉnh Bình Định được thành lập theo Luật Thủy sản năm 2017. Mô hình đầu tiên là Tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong BVNLTS tại khu vực Bãi Dứa, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn với diện tích 8ha được UBND thành phố Quy Nhơn công nhận và giao quyền vào tháng 2/2020.

Khu vực biển Hòn Khô Nhỏ xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

Việc giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương. Khu vực biển Hòn Khô Nhỏ xã Nhơn Hải, khu vực Bãi Dứa xã Nhơn Lý nằm trong vùng biển vịnh Quy Nhơn với hệ sinh thái đa dạng, có nhiều thảm cỏ biển, rạn san hô, là nơi sinh cư của nhiều loài thủy sản. Việc giao quyền cộng đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực biển này là bước tiến mới, góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong thực thi Luật Thủy sản tại Bình Định.

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thành lập theo Luật Thủy sản 2017 có quyền tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý; thực hiện tuần tra, kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý; yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm; ngăn chặn hành vi vi phạm trong khu vực được giao quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; được tham vấn đối với dự án, hoạt động có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái hoặc nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quản lý; hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; thành lập quỹ cộng đồng.

Việc giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương. 

Bên cạnh quyền lợi, Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung được ghi trong quyết định công nhận và giao quyền quản lý của UBND thành phố Quy Nhơn; chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động thủy sản; việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tuần tra, kiểm tra, thanh tra, điều tra, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trong khu vực được giao; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động của tổ chức cộng đồng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Giao quyền cho Tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO