--Quảng cáo---

Bình Định chuyển từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19

Xã hội - Mỹ Bình - 19:17 29/09/2021

(TN&MT) - Ngày 29/9, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 18 về việc chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0h00 ngày 01/10/2021.

Bình Định thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và có bổ sung một số biện pháp của tỉnh từ ngày 1/8/2021 (một số địa phương có ổ dịch thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, về cơ bản tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tương đối tốt.

Chốt kiểm soát tại huyện Phù Mỹ 

Thực hiện chủ trương chung của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trong trạng thái "bình thường mới".

Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tại tỉnh và đề xuất của Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0h00 ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh (trừ một số khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Chốt phong tỏa trên địa bàn huyện Tuy Phước 

Đối với khu vực, địa phương đang thực hiện cách ly, phong tỏa hoặc thiết lập cách ly, phong tỏa khi có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu ở yên đấy” để phòng, chống dịch.

Đối với các khu vực, địa phương còn lại, ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh ở mức cao hơn.  

Chốt phong tỏa tại thành phố Quy Nhơn 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quán triệt chủ trương của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và nguyên tắc “sống chung với COVID-19”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới, với phương châm “04 tại chỗ”, lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra tại cấp cơ sở (cấp xã). Cấp tỉnh, cấp huyện chỉ hỗ trợ trong những tình huống cấp thiết, vượt quá khả năng của cấp xã.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO