--Quảng cáo---

Bình Định: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão thanh toán thừa khối lượng cho các đơn vị thi công hơn 630 triệu đồng

Kinh tế - 00:00 27/10/2017

(TN&MT) - Thanh tra tỉnh Bình Định tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và thu chi, tài chính tại Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão từ năm 2012-2016 đã phát hiện 32/39 công trình hoàn thành có sai phạm với tổng số tiền 630.114.000 đồng.

Trụ sở làm việc của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão
Trụ sở làm việc của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện An Lão với chức năng quản lý thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng do UBND huyện An Lão làm chủ đầu tư. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão có tư cách pháp nhân, được sử dụng tài khoản và khuôn dấu riêng để hoạt động theo quy định hiện hành của nhà nước.

Qua quá trình thanh tra tình hình thu, chi tài chính của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão cho thấy một số khoản thu, chi chưa đảm bảo theo quy định hiện hành: Thu tiền bán hồ sơ mời thầu chỉ viết phiếu thu thông thường, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định tại Thông tư số 153/2010 ngày 29/8/2010 và văn bản 15033 ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính; Doanh thu từ bán hồ sơ mời thầu không đưa vào báo cáo quyết toán thu, chi hàng năm của đơn vị là vi phạm quy định tại Thông tư số 28/2011 ngày 28/02/2011, Thông tư số 156/2013 ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra kiểm tra 39 công trình, dự án do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão quản lý thực hiện với tổng giá trị khối lượng thực hiện là 167.393.000 đồng. Đoàn thanh tra xác định 32 công trình có khuyết điểm, sai phạm với tổng số tiền 630.114.000 đồng. Những sai phạm trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, thu chi tài chính của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão và các đơn vị có liên quan là thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

Thanh tra tỉnh Bình Định kiến nghị xử lý yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có những khuyết điểm, sai phạm. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão có trách nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền 446.512.000 do thanh toán sai cho các đơn vị thi công, có trách nhiệm giảm trừ số tiền 183.602.000 đồng khi thực hiện công tác thanh, quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể là các doanh nghiệp: DNTN xây dựng Phú Kim: 17.518.000 đồng, DNTN xây dựng Tân Vinh: 10.849.000 đồng, DNTN xây dựng Phước Thịnh: 11.283.000 đồng, DNTN Vĩnh Phát 15.505.000 đồng, DNTN Ngọc Diệp: 27.632.000 đồng, DNTN Phúc Đạt 6.978.000 đồng, DNTN An Hưng 25.693.000 đồng, DNTN xây dựng Tiến Đạt 19.231.000 đồng, DNTN xây dựng Thịnh Thiên 11.667.000 đồng, DNTN Huy Phương: 40.244.000 đồng, DNTN Phước Nghị: 24.342.000 đồng, DNTN An Đức: 20.587.000 đồng, DNTN Khải Hoàn: 19.669.000 đồng, DNTN Quyết Thắng 14.041.000 đồng, Công ty TNHH Hữu Định 20.635.000 đồng, Công ty TNHH Đại Hoàng Nam: 11.753.000 đồng, Công ty TNHH Nguyên Thảo: 24.861.000 đồng, Công ty TNHH Tân Lập:14.877.000 đồng, Công ty TNHH xây dựng Trung Tín: 70.484.000 đồng, Công ty TNHH Nguyên Lê: 26.073.000 đồng, Công ty TNHH Hữu Phát: 11.438.000 đồng, Công ty TNHH Kim Thành: 1.152.000 đồng.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện An Lão nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão, các đơn vị liên quan của huyện kiểm điểm, có biện pháp khắc phục, chấm dứt ngay những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, đưa các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật.

Mỹ Bình 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO