Bia 333
Tin mới nhất
Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
“Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương lớn, quan trọng, có tầm nhìn xa rộng, phù hợp với xu thế chung của thế giới, và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước đưa nước ta mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Vì vậy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần phải tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng tốt kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết này” - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại cuộc họp nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW.
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Công bố, bàn giao hồ sơ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển  tỉnh Quảng Ngãi
Công bố, bàn giao hồ sơ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi
(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường  vừa tổ chức Hội nghị Công bố, bàn giao hồ sơ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Tân – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; UBND và phòng Tài nguyên và Môi trường 05 huyện, thành phố ven biển, hải đảo và đại diện lãnh đạo UBND 25 xã ven biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh.
Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo TP Hải Phòng”
Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo TP Hải Phòng”
​​​​​​​(TN&MT) - UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo TP Hải Phòng”. Đề án có các nội dung chính: thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển, ven biển và hải đảo thành phố Hải Phòng; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
Ao sen sinh thái trên đảo ngọc Phú Quốc bị phân lô bán nền
Ao sen sinh thái trên đảo ngọc Phú Quốc bị phân lô bán nền
(TN&MT) - Khu vực ao sen sát chân núi Vô Hương với đặc thù vùng sinh thái ngập nước, là vốn quý của đất trời dành cho đảo ngọc Phú Quốc cần được phát triển thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái và bảo tồn nguồn sinh vật là hàng chục loại cá bản địa, thay vì thành dự án phân lô nhà ở với màu xám của nhà ống, nhà cao tầng.
Quảng Trị: Khai thác nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ hệ sinh thái môi trường biển ​​​​​​​
Quảng Trị: Khai thác nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ hệ sinh thái môi trường biển ​​​​​​​
(TN&MT) - Quảng Trị có bờ biển dài hơn 75km, ngư trường rộng trên 8.400 km2, có trữ lượng thủy hải sản khoảng 60.000 tấn/năm. Toàn tỉnh có 5 huyện với 16 xã, thị trấn ven biển, trên 15.934 lao động hoạt động thủy sản, trong đó có trên 7.000 lao động trên biển, có kinh nghiệm, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển.