Bia 333
Tin mới nhất
Bộ TN&MT: Tích cực triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Bộ TN&MT: Tích cực triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
(TN&MT) - Sáng 18/1/2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Bối cảnh, cơ hội, thách thức và giải pháp” ....
Kiểm soát môi trường biển: Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật
Kiểm soát môi trường biển: Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật
(TN&MT) - Để kiểm soát hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường biển, hiện, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng để thực hiện việc quản lý, răn đe, chấn chính các nguy cơ, nguồn thải gây ô nhiễm. Tuy vậy, theo các chuyên gia, nhà quản lý, hiện ở cả hai mảng kỹ thuật là tiêu chuẩn nước thải và tiêu chuẩn môi trường đối với nước biển vẫn chưa hoàn thiện.
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Bám sát “kim chỉ nam” 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Bám sát “kim chỉ nam” 
(TN&MT) - Để tiếp tục “vươn ra biển lớn” với những mục tiêu chính xác hơn, hướng đi cụ thể hơn, Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, xác định 3 vấn đề mang tính chất đột phá quan trọng, làm “kim chỉ nam” cho tất cả các hoạt động kinh tế biển và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cơ quan thực thi pháp luật quản lý, biển, đảo đang bám sát thực hiện chủ trương này.
Công bố Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển
Công bố Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển
(TN&MT) - Ngày 17/12, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Tổng cục Biển & Hải đảo Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia công bố Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển (KVB) cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Triển khai xây dựng hai Quy hoạch biển quan trọng
Triển khai xây dựng hai Quy hoạch biển quan trọng
(TN&MT) - Sáng ngày 22/11/2018 đã diễn ra Hội thảo triển khai xây dựng quy hoạch biển và giới thiệu Dự án về cải thiện điều kiện môi trường định cư con người và hệ sinh thái vùng bờ tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương trình Nhân cư Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) tổ chức. Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên đã tới dự và chủ trì Hội nghị.
Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
“Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương lớn, quan trọng, có tầm nhìn xa rộng, phù hợp với xu thế chung của thế giới, và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước đưa nước ta mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Vì vậy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần phải tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng tốt kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết này” - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại cuộc họp nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW.
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.