Bến Tre: Tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư

Bạch Thanh| 19/04/2022 12:51

(TN&MT) - Tỉnh Bến Tre đã và đang tạo hành lang pháp lý, khẩn trương ban hành quy định về tạo quỹ đất sạch, quản lý quỹ đất công để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quang Minh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Phương thức tạo quỹ đất sạch dựa vào 3 nhóm đối tượng: Nhóm đất đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các tổ chức được giao đất để quản lý theo quy định pháp luật; Nhóm đất được giao để quản lý nhưng chưa sạch phải thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản còn lại trên đất để tạo ra quỹ đất sạch; Nhóm đất sạch được tạo lập mới do chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc đất nông nghiệp thuộc diện Nhà nước thu hồi.

Trên cơ sở giá đất cụ thể và các chủ trương của UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án nhận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thông qua Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất với người sử dụng đất. Đối với quỹ đất được giao để quản lý, khai thác nhưng chưa sạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện tiếp công tác giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch trước khi thực hiện dự án đầu tư, khai thác, phát triển quỹ đất.

ben-tre.-khu-do-thi-hung-phu.jpg

Khu đô thị Hưng Phú, TP. Bến Tre đang được xây dựng

Trên cơ sở quy hoạch phát triển quỹ đất, Sở TN&MT Bến Tre chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng danh mục, dự kiến nguồn vốn thực hiện, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục tạo quỹ đất sạch. Qua đó, khi có chủ trương và được giao nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch, đơn vị được giao chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan, UBND cấp huyện có phương án tạo quỹ đất sạch, xúc tiến các thủ tục như: khảo sát thực địa, tổng hợp, phân tích số liệu phục vụ cho công tác lập dự án.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, ông Trần Quang Minh cho hay: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, thống kê, tổng hợp và đề xuất giải pháp tạo ra quỹ đất sạch đối với các thửa đất được cấp thẩm quyền giao để quản lý; đối với các quỹ đất do địa phương, tổ chức, đang quản lý thì địa phương, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

Đối với quỹ đất công ích thuộc khu vực nông thôn, giao cho UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đối với quỹ đất công ích thuộc phạm vi đô thị hoặc đất nông thôn có điều kiện thuận lợi trong khai thác, mời gọi đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất, lộ trình chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác tăng hiệu quả sử dụng đất.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh Bến Tre xác định rõ mục đích, cơ cấu sử dụng quỹ đất, chức năng quy hoạch khu đất, các chỉ tiêu xây dựng công trình, tính khả thi để tạo quỹ đất sạch đưa ra đấu giá; tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải triển khai, sử dụng đất theo đúng mục đích, cơ cấu sử dụng đất, phù hợp với chức năng quy hoạch khu đất và chỉ tiêu xây dựng công trình được xác định trong phương án giá đất đã được phê duyệt.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm kê quỹ đất đưa vào khai thác tạo nguồn vốn; chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra đối với các cấp chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan nhằm triển khai nhiệm vụ đúng quy định và hoàn thành đúng tiến độ thời gian quy định.

“Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan, Sở TN&MT Bến Tre sẽ chủ trì tổ chức thực hiện việc rà soát, kiểm kê quỹ đất hằng năm, đề xuất giải pháp khai thác sử dụng quỹ đất sạch để tạo nguồn vốn; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định phương án tạo quỹ đất trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tạo quỹ đất sạch” - ông Trần Quang Minh cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO