--Quảng cáo---

Bến Tre: Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đất đai - 11:28 11/07/2019

(TN&MT) - Trên cơ sở những kết quả đạt được, Sở TN&MT Bến Tre đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường sự quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác đối với ngành TN&MT Bến Tre trong những tháng cuối năm 2019.

Bentre1
Ngành TN&MT Bến Tre tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành TN&MT Bến Tre đã tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh Bến Tre ban hành 05 Quyết định công bố thủ tục hành chính về đất đai, trọng tâm nhất là tham mưu trình Chính phủ xem xét phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đến nay, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức đạt 97,1%; đối với cá nhân đạt 94,79%; công tác xác lập pháp lý quỹ đất Nhà nước đạt 99,31%. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý nguồn tài nguyên. Phối hợp triển khai thực hiện tốt tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép...

Cũng theo ông Nguyễn Văn Chinh, trên cơ sở những kết quả đạt nêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở TN&MT Bến Tre tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để làm căn cứ tổ chức thực hiện. Trong đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác truyền thông và tuyên truyền, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện đúng, có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục kiểm tra công tác xác lập pháp lý quỹ đất Nhà nước quản lý; nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tổ chức kiểm tra và trình Hội đồng định giá đất tỉnh thẩm định phương án giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án.

Bentre2
Ngành TN&MT Bến Tre cũng phối hợp triển khai thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức nghiệm thu và công bố công khai dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu; hoàn thành công tác xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; tổng hợp danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Văn Chinh cũng cho rằng, trước mắt, Sở TN&MT Bến Tre sẽ tiến hành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát lòng sông theo quy định; trình HĐND, UBND tỉnh Bến Tre điều chỉnh, phê duyệt kết quả khảo sát, đánh giá lại trữ lượng của mỏ cát san lấp trên sông Cửa Đại; xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tiến hành thống kê, rà soát đối với việc khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các bước tiếp theo để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chiều rộng và thực hiện xác định vị trí cấm mốc khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, tiếp tuc thực hiện Dự án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý môi trường tỉnh Bến Tre", Dự án "Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại đồng bằng sông Mê Công", Chuyên đề khảo sát nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhân rộng các mô hình chăn nuôi kiểm soát ô nhiễm môi trường; xây dựng thí điểm mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn tỉnh Bến Tre.

"Tới đây, Bến Tre sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai còn tồn đọng. Tăng cường phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép. Đồng thời, thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh” - ông Nguyễn Văn Chinh nhấn mạnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO