--Quảng cáo---

Bến Tre: Sức lan tỏa từ phong trào “Đồng Khởi mới”

Trong nước - 17:39 19/01/2018

(TN&MT) – Tháng 01/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. 3 năm qua, Phong trào đã tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, việc ban hành Chỉ thị 16-CT/TU để nhằm phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên cơ sở phát huy truyền thống Đồng Khởi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc năm 1960 thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; để khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

H1 (16)
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Then ông Phan Văn Mãi, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tạo bước chuyển biến khá tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, yếu tố tinh thần “Đồng khởi” được vận dụng, có lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các phong trào khác như: Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, phong trào vận động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị.

Tinh thần “Đồng khởi” được khơi dậy thông qua việc phát động thi đua đăng ký đầu việc và sáng tạo trong thực hiện phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”; Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp; phương châm tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình; tập trung xây dựng tư tưởng tiến công được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng.

Qua kết quả  sơ kết 3 năm triển khai thực hiện cho thấy, tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng lên rõ rệt. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch phù hợp với điều kiện sinh thái các địa phương, đến nay đã chuyển đổi được 7.548 ha đất lúa sang dừa, cây trái, rau màu, thủy sản; đất mía giảm 3.206 ha chuyển sang dừa; đất trồng dừa tăng 7.127 ha; đất trồng cây ăn trái tăng 185 ha; đất nuôi trồng thủy sản tăng 4.800 ha; đàn bò tăng 50.277 con, đàn heo tăng 261.772 con, đàn dê tăng 93.911 con, gia cầm tăng 861.000 con; tàu khai thác xa bờ tăng 178 chiếc... Trồng trọt từ 24,24% tăng lên 28,39%; chăn nuôi từ 15,2% tăng lên 21,99%; thủy sản từ 57,02% giảm xuống còn 46,71%.

Về những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu tinh thần, nội dung của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục phát động đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong hệ thống chính trị và toàn dân một cách mạnh mẽ với tinh thần “đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt”, “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” trong tất cả mọi phong trào.

H3 (9)
Nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, đời sống nông dân ngày càng nâng cao

Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá, trước hết phải tạo được xung lực và quyết tâm chính trị, sự lan tỏa trong từng hành động, từng phong trào phát triển chung của tỉnh. Trọng tâm là triển khai chủ trương đẩy mạnh xây dựng giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn và thu hút đầu tư, thực hiện tốt các tiêu chí về giảm nghèo, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới…

Qua đó, tạo bước chuyển tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.                                                   


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO