--Quảng cáo---

BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên: Đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Kinh tế - Nguyễn Kiều - Kim Oanh - 19:20 02/07/2021

(TN&MT) - Sáng 2/7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung, đây đều là những nội dung có tầm quan trọng, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu rõ quan điểm, cho ý kiến đối với từng văn bản cụ thể, những nội dung cần quan tâm, lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung đánh giá, phân tích việc thực hiện những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2021, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp và nguyên nhân; trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới và đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; tham gia ý kiến về sự phù hợp, tính khả thi của các mục tiêu, đồng thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cho từng dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án trình tại Hội nghị để cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện trước khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ tỉnh cho thấy: 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, đến ngày 18/6/2021 đã ghi nhận 04 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn ước đạt 6,5%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 361,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,65%, bằng 43% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 13,4 tỷ USD, tăng 13,5%, bằng 47,7% kế hoạch cả năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.325 tỷ đồng, tăng 13,1%, bằng 47% dự toán năm; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 4,4% và bằng 51,61% kế hoạch... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, 6 tháng đầu năm đã kết nạp 767 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là trên 94 nghìn đảng viên. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao...

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ để cho ý kiến vào nội dung các dự thảo nghị quyết, báo cáo, chương trình, đề án trình tại Hội nghị; đã có trên 50 lượt ý kiến phát biểu thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản.

Đóng góp vào từng nội dung cụ thể, các đại biểu đề nghị: Đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đề nghị bổ sung phần đánh giá tình hình chung về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 cụ thể hơn tới kinh tế của tỉnh, tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi; bổ sung giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khu dân cư, khu đô thị; giải pháp kết nạp đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài...

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030”, đề nghị đánh giá các chỉ tiêu tại thời điểm hiện nay để có cơ sở đề ra các chỉ tiêu giai đoạn tới; một số chỉ tiêu cần xem lại để bảo đảm sự phù hợp. Về các đề án thành lập thị xã đồng thời xây dựng huyện Phú Bình, huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, để đảm bảo tính khả thi, các huyện cần xác định đơn vị dự kiến thành lập phường để xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện đảm bảo điều kiện nâng cấp đô thị.

Trong Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, cần có giải pháp về vấn đề học ngoại ngữ của học sinh, giáo viên vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, đồng thời quan tâm mở rộng các loại hình giáo dục, đào tạo, không chỉ là lớp học truyền thống. Đối với Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu cho rằng cần đánh giá những hạn chế, tồn tại, bất cập trong công tác quản lý của các ban quản lý, công ty lâm nghiệp; việc sắp xếp các công ty lâm nghiệp theo hướng cổ phần hóa chậm; bổ sung giải pháp kiện toàn bộ máy đối với các đơn vị quản lý rừng; có cơ chế, chính sách đối với người dân sống trong khu vực và vùng đệm của rừng để bảo đảm đời sống Nhân dân, góp phần bảo vệ rừng; có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho người dân, tạo động lực, khuyến khích người dân trong phát triển lâm nghiệp...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, đặc biệt là các dự án ODA; thực hiện việc điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, năng lực, đạo đức công vụ; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; triển khai các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh, trật tự và công tác đối ngoại theo kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Ngoài ra, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO