--Quảng cáo---

Báo TN&MT xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Xã hội - Việt Khang - 22:05 24/09/2021

(TN&MT) - Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa sâu rộng, Báo Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm xác định vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua của Báo Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn hiện nay. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp, để thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025

Thường xuyên bám sát phong trào thi đua, chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ), các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ, từ đó, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương tại đơn vị và trong toàn Ngành cho nhiều người học tập làm theo.

Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng là tập thể, cá nhân đang công tác, lao động tại Báo Tài nguyên và Môi trường là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

Về tiêu chí chung, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói chung và Báo Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

Đối với tập thể đạt các tiêu chí, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của Ngành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải quyết công việc; phục vụ tốt lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; trong giai đoạn bình xét, liên tục các năm đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; có nhân tố mới, mô hình mới; dẫn đầu trong phong trào thi đua, được tập thể thừa nhận, suy tôn.

Đối với cá nhân đạt các tiêu chí, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có sáng kiến trong công tác, lao động, sản xuất; đổi mới sáng tạo trong xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ; có đạo đức, lối sống lành mạnh; Trong giai đoạn bình xét, liên tục các năm đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” (ưu tiên những cá nhân được công nhận danh hiệu cao hơn).

Kế hoạch đưa ra tiến độ để thực hiện giai đoạn 1 từ 2021 - 2023; giai đoạn 2 từ 2023 - 2025. Đồng thời, căn cứ theo Kế hoạch, các tổ chức trực thuộc Báo xây dựng kế hoạch, phát động thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động thực tế được giao để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Sau mỗi đợt thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc xét khen thưởng phải chú ý đến thực chất và hiệu quả, tránh hình thức phô trương, kém hiệu quả, lãng phí và bệnh thành tích.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO