Xã hội

Báo TN&MT tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và ký giao ước thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập

Nguyễn Thuỷ 21/03/2024 17:42

(TN&MT) - Ngày 21/3, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động (VCNLĐ) năm 2023, Ký kết giao ước thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Báo (3/2/2005 -3/2/2025) và Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Ban Biên tập với cán bộ, đảng viên, VCNLĐ Quý I năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT; đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Báo TN&MT, đồng chí Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT; Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Báo TN&MT Phạm Văn Khải; lãnh đạo các Phòng, Văn phòng Trung tâm cùng toàn thể VCNLĐ của Báo.

z5270585126810_74e5ed95b06ec9a890e1eed31543575f.jpg
Quang cảnh Hội nghị VCNLĐ năm 2023 của Báo TN&MT (Ảnh: Trường Giang)

Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ năm 2023, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT Lý Thị Hồng Điệp cho biết, năm qua, Ban Biên tập Báo TN&MT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các kế hoạch theo năm, theo chuyên đề và chỉ đạo xây dựng các kế hoạch tuyên truyền thực hiện chi tiết theo từng tuần, tháng, quý; chủ động kết nối, tích cực đi cơ sở, làm việc với Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở TN&MT nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền theo lĩnh vực của ngành trên địa bàn.

Ban Biên tập cũng xây dựng triển khai các đề án, dự án mở mới theo kế hoạch, tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức nhân sự, đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Biên tập; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các quyết định, quy định, quy chế quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan báo chí, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ tới từng VCNLĐ.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho VCNLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới các hoạt động báo chí và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ TN&MT, do đó Ban Biên tập không ngừng đổi mới hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần, tháng; chỉ đạo các Phòng/tương đương và các tổ chức đoàn thể trực thuộc triển khai tới VCNLĐ đăng ký nhiệm vụ, cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

z5270616217373_6d00ccff003477cd47f0a53f1e24c243.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT Lý Thị Hồng Điệp báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Trường Giang)

Cùng với đó, Ban Biên tập cũng đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả để VCNLĐ yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan; Quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ TN&MT về tăng cường chấn chỉnh, quản lý hoạt động báo chí. Đăng ký, triển khai thực hiện theo cam kết thực hiện các nội dung theo tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn cơ quan văn hoá giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2023 – 2028.

Về triển khai nhiệm vụ chuyên môn, theo Phó Tổng Biên tập Lý Thị Hồng Điệp, cho năm 2023, Báo TN&MT đã thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, đảm bảo xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT; hoạt động, công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT…; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của Báo. Xuất bản Báo in với số lượng 2 kỳ/tuần, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình TN&MT, Báo điện tử hoạt động thường xuyên, bám sát các sự kiện mang tính thời sự diễn ra liên quan đến ngành TN&MT.

Tại các địa phương, khối Văn phòng đại diện Báo TN&MT đã tổ chức các hoạt động tại địa bàn phụ trách; thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho địa phương về những vấn đề còn tồn tại liên quan đến ngành TN&MT, tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, nhân dân tại địa bàn, đảm bảo tin, bài gắn với nhiệm vụ tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội về ngành; đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác kinh tế truyền thông.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT Phạm Văn Khải cho biết, năm 2023, Báo TN&MT đã nghiêm túc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan; Cấp uỷ, Ban biên tập thường xuyên tổ chức họp với các lãnh đạo phòng và tương đương hàng tuần và tổ chức họp toàn cơ quan hàng tháng. Qua những cuộc họp VCNLĐ đã được nêu cao tính dân chủ thông qua việc được công khai lấy ý kiến đóng góp trong việc xây dựng và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định.

Đặc biệt, Cấp uỷ, Ban Biên tập luôn công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ, tài chính, thu nhập của VCNLĐ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của VCNLĐ; mọi chế độ được công khai trước các cuộc họp cơ quan và được chuyển đến các tổ chức trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp uỷ chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại các Phòng, Văn phòng và Trung tâm; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng đội ngũ VCNLĐ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của cơ quan, đơn vị.

Năm 2023, Báo TN&MT đã triển khai và thực hiện công tác tinh giản biên chế, sáp nhập, đổi tên và giải thể tổ chức trực thuộc, đảm bảo bộ máy tinh gọn, phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan báo chí; xác định trình độ, năng lực, đánh giá, xếp loại chất lượng VCNLĐ gắn với vị trí việc làm; xây dựng và thực hiện kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác,… gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành…

z5270612221743_cc7018317fee4724e088f8e9cafe2db6.jpg
Ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức Công đoàn

Tại Hội nghị VCNLĐ, VCNLĐ của Báo đã được nghe báo cáo công tác tài chính, chế độ lương, nhuận bút, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể;;…. ;

z5270585591867_666a207bfa583122b7c60100c2dd8a47(1).jpg
Ký kết giao ước thi đua giữa đại diện lãnh đạo các Phòng/tương đương với Ban Biên tập hướng tới chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Báo TN&MT (Ảnh: Trường Giang)

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức Công đoàn và ký kết giao ước thi đua giữa đại diện lãnh đạo các Phòng/tương đương với Ban Biên tập năm 2024, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Báo.

*Tại Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Ban Biên tập với cán bộ, đảng viên, VCNLĐ Báo TN&MT Quý I năm 2024, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà cho biết, thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định số 1681/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ TN&MT năm 2023, Báo TN&MT tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Ban Biên tập với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Báo TN&MT Quý I năm 2024.

z5270585822084_f9967bb06ff02ee6336f38b6cc784fe3.jpg
Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo TN&MT với đảng viên, VCNLĐ Quý I năm 2024 (Ảnh: Trường Giang)

Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà cho biết mới đây, ngày 10/3/2024, Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1793-CV/ĐU gửi các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Bộ về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: "...ít nhất 6 tháng/lần, đồng chí bí thư các cấp uỷ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan để trực tiếp lăng nghe, trao đổi, làm rõ và giải đáp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động góp phần hạn chế tối đa đơn, thư tố cáo, khiếu nại; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái từ sớm, từ xa; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao". Vì vậy, mục đích của Hội nghị nhằm góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tăng cường xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, VCNLĐ trong cơ quan Báo TN&MT qua đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Tại Hội nghị, VCNLĐ của Báo bày tỏ cảm ơn thành tới sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của Đảng ủy, Ban Biên tập đến toàn thể đảng viên, VCNLĐ, qua đó tạo động lực quan trọng để thúc đẩy tinh thần hăng say lao động trong toàn cơ quan trong thời gian qua.

Trên cơ sở các ý kiến chia sẻ, phản ánh, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Tổng Biên tập và các đồng chí trong Ban Biên tập đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc về những nội dung mà VCNLĐ trong cơ quan quan tâm liên quan đến thủ tục thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thủ tục, quy trình tham gia dự thi các Giải báo chí; …

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Ban Biên tập với cán bộ, đảng viên, VCNLĐ trong cơ quan sẽ được Báo TN&MT tổ chức 3 tháng/lần trong năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo TN&MT tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và ký giao ước thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO