--Quảng cáo---

Báo Tài nguyên và Môi trường cải chính nội dung và xin lỗi bạn đọc

Bạn đọc - Pháp luật - Báo Tài nguyên và Môi trường - 15:20 22/07/2021

(TN&MT) - Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường cải chính nội dung đồng thời xin lỗi Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường cùng bạn đọc.

Ngày 27/6/2021, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã đăng bài viết “Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường khai thác, vận chuyển trái phép khối lượng lớn đất tại Đồng Hỷ” và ngày 30/6/2021 đã đăng bài viết “Thái Nguyên: Công ty Việt Cường tiếp tục khai thác đất trái phép “phớt lờ” chính quyền” trên Chuyên mục Bạn đọc - Pháp luật của tác giả Xuân Vũ và Nguyễn Kiều.

Do thiếu thận trọng và sai sót trong quá trình tác nghiệp, các tác giả hai bài báo nêu trên đã phản ánh nhiều thông tin không đúng sự thật như: Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường khai thác, vận chuyển trái phép khối lượng lớn đất tại Đồng Hỷ; Công ty Việt Cường đã khai thác trái phép, vận chuyển hàng triệu m3 đất từ khu vực xóm La Giang, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ đi bán kiếm lời, nhà nước thất thu nhiều ngân sách nhà nước; Những binh đoàn xe siêu trường, siêu trọng phóng bạt mạng là nỗi "khiếp đảm" cho người và các phương tiện tham gia giao thông; Công ty Việt Cường tiếp tục khai thác đất trái phép "phớt lờ" chính quyền.

Vì vậy, thực hiện Điều 42 Luật Báo chí năm 2016, Ban Biên tập Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã quyết định gỡ bỏ 2 bài viết nêu trên; đồng thời thực hiện việc cải chính nội dung và xin lỗi Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường cùng bạn đọc.

Đối với hai tác giả bài báo (Nhà báo Nguyễn Xuân Vũ và Phóng viên Nguyễn Văn Kiều) và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, Báo Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định, quy chế cơ quan; ngay sau đó sẽ báo cáo cụ thể kết quả xử lý kỷ luật những cá nhân có liên quan với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Đối với thông tin liên quan đến Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường xin cải chính với nội dung như sau:

Theo Báo cáo số 2235/BCĐ-KS ngày 02/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngày 01/7/2021 Đội kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác tại mỏ đất làm vật liệu san lấp của Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường tại thị trấn Sông Cầu - Xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ cấp phép khai thác:

Khu vực đất làm vật liệu san lấp xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích là 30,54 ha. Khu vực nêu trên không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 7/5/2018; được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, thực hiện các quy trình, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tại Thông báo số 2271-TB/TU ngày 13/3/2019; được UBND tỉnh phê duyệt vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 15/5/2019.

- Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường.

- Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 4082/GP-UBND cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường được phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

- Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

- Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh cấp Quyết định số 3311/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp.

- Văn bản số 3269/SXD-KT&VLXD ngày 26/11/2020 của Sở Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

- Ngày 2/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

- Ngày 8/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3911/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp nêu trên với tổng số tiền là: 3.607.046.000 đồng.

- Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 4038/GP-UBND cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường được phép khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiện tại mỏ đất khu vực thị trấn Sông Cầu - xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Biên bản bàn giao mốc chỉ giới khu vực được phép khai thác của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 27/1/2021.

- Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường đã thực hiện bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ và gửi đến Sở TN&MT; thông báo, đăng ký ngày xây dựng cơ bản mỏ, kế hoạch khai thác mỏ; nộp thiết kế mỏ đã được thẩm định cho Sở TN&MT.

+ Văn bản số 56/TB-VC ngày 28/12/2020 của về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đất san lấp khu vực thị trấn Sông Cầu - xóm La Giang.

+ Văn bản số 17/GB-CT ngày 18/2/2021 của về việc thông báo, đăng ký ngày xây dựng cơ bản mỏ và đăng ký ngày bắt đầu khai thác. Đăng ký ngày xây dựng cơ bản mỏ từ 20/2/2021 và ngày đi vào hoạt động ngay sau khi các hạng mục công trình phụ trợ hoàn thành.

+ Văn bản số 59/CV-VC ngày 6/3/2021 của về việc nộp thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp.

- Nghĩa vụ tài chính phải nộp theo trữ lượng cấp phép cho đến khi kết thúc khai thác là 16,095 tỷ đồng (bao gồm: tiền cấp quyền: 3,607 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 8,132 tỷ đồng; phí bảo vệ môi trường: 4,356 tỷ đồng) chưa tính VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất.

2. Về hồ sơ đất đai:

- Dự án mỏ đất thuộc diện thỏa thuận đền bù, Công ty đã tiến hành thỏa thuận đền bù tại mỏ đất khu vực thị trấn Sông Cầu - Xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Theo UBND xã Quang Sơn và UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo: Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường đã hoàn thiện hồ sơ và đã được UBND huyện Đồng Hỷ ra quyết định thu hồi đất (Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 25/6/2021) với tổng diện tích là 23,681 m2 (2,3681 ha)...

- Ngày 2/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2303/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê, để sử dụng vào mục đích khai thác tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ với diện tích 4.429 m2.

3. Về kết quả hoạt động khai thác:

- Theo Công ty báo cáo, đã tổ chức khai thác từ tháng 3/2021, sản lượng khai thác đến hết tháng 5 năm 2021 là: 61.350 m3. Tổng số tiền nộp ngân số Nhà nước đến tháng 6/2021: 4.029.598.500 đồng, cụ thể:

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.607.046.000 đồng.

+ Nộp thuế tài nguyên: 198.625.000 đồng.

+ Nộp phí bảo vệ môi trường: 101.227.500 đồng.

+ Nộp thuế GTGT: 122.700.000 đồng.

+ Tiền ký quỹ môi trường: 450.293.751 đồng.

- Kết quả kiểm tra ngày 1/7/2021: Đội kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, UBND xã Quang Sơn và Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường tổ chức kiểm tra thực tế khu vực khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại thị trấn Sông Cầu - Xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ của Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường.

Kết quả kiểm tra: Tại hiện trường có 2 máy xúc, 2 ô tô đang hoạt động khai thác, Đoàn kiểm tra đã sử dụng máy định vị GPS cầm tay để xác định vị trí khai thác, cho thấy công ty đang khai thác trong toạ độ diện tích được cấp phép khai thác và nằm trong phần diện tích 4.429 m2 đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cho thuê đất.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường cải chính nội dung và xin lỗi Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường cùng bạn đọc.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO