Báo chí cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Việt Hùng - Phạm Hoài (lược ghi)| 13/04/2023 10:38

(TN&MT) - Đó là gửi gắm của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với những người làm báo Việt Nam khi ông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác hội năm 2023 của Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa sáng 13/4.

fn1a1031.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị sáng 13/4 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trần Hải

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Nha Trang Hồ Văn Mừng.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương: Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...; Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Phát biểu với những người làm báo cả nước, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành và đóng góp quan trọng trong những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta trong bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Những năm qua, Báo chí cách mạng đã phản ánh khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội; truyền tải tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu lên nhiều vấn đề thực tiễn; cung cấp nhiều thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác hoàn thiện lý luận, hoạch định chủ trương, chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

“Báo chí đã làm tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đi đầu trong việc lan toả thông tin chính thống, hình ảnh một Việt Nam an toàn, ổn định, hoà bình, hữu nghị, phát triển, góp phần thực hiện thành công đường lối, chiến lược đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín đất nước” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

wg7a1183.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng các Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Lợi, Trần Trọng Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trần Hải

Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo

Sau khi nghe kết quả của Hội trong năm qua, Phó Thủ tướng đánh giá, trong năm 2022, Hội nhà báo Trung ương và địa phương đã tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Phương thức hoạt động của hội có nhiều đổi mới, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ; đặc biệt là bám sát xu thế toàn cầu để tuyên truyền, hưởng ứng quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nội dung số trong hoạt động báo chí.

Các nhà báo đã chủ động thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm,… Nhiều bài báo mang tính phát hiện, đúc kết thực tiễn sinh động, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực. Các tác phẩm đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều cách tiếp cận sáng tạo, đa dạng, chính xác, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác truyền thông chính sách được triển khai chủ động, hiệu quả, đặc biệt là tuyên truyền định hướng, truyền tải nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan xây dựng chính sách. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) là minh chứng rất rõ về sự hiệu quả của các cơ quan truyền thông trong xây dựng chính sách, tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội cũng như phát huy tối đa trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân...

vth_0688_20230413095737.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lẫn thứ XI thông qua ngày 30/12/2021 cho Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. 

Tiếp tục bám sát, phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống

Về nhiệm vụ của báo chí trong năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi gắm: Hơn bao giờ hết, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới; tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Các cấp hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chất lượng, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc, chân thực, chạm tới cảm xúc của khán giả, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

unnamed.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, báo chí cũng cần thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp, có thể coi là những chuyên gia, người am hiểu sâu về lý luận, ngoại giao, kinh tế, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số; đầu tư nhiều hình thức thể hiện, chuyển tải đa dạng, phong phú để trở thành "món ăn tinh thần hằng ngày" không thể thiếu của độc giả, không chỉ người dân mà cả các nhà quản lý.

“Mỗi người làm báo phải luôn không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật thông tin; năng động, sáng tạo, bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng công nghệ mới; luôn ý thức được trách nhiệm của mình với tư cách là những sứ giả cho sức mạnh mềm của Việt Nam; mang những giá trị văn hóa tốt đẹp “chân - thiện - mỹ” của dân tộc, hình ảnh một Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu đối với độc giả quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia” – Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh làm rõ vấn đề cơ chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí. Đầu tư tương xứng về nguồn lực, con người, công nghệ để giúp các cơ quan báo chí phát triển chính quy, bài bản, hiện đại, thực hiện tốt vai trò là công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời là phương tiện giám sát, phản biện xã hội hiệu quả.

Các bộ, ngành phải gắn bó hơn nữa với báo chí, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc để cơ quan quản lý có phản ứng chính sách kịp thời, nhanh nhạy; có các chuyên đề, nghiên cứu rất hệ thống, đồng bộ, đưa ra những mô hình, cách làm hay, nhân rộng những cơ chế, chính sách mới, thậm chí đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc.

Tiếp tục bồi dưỡng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho các nhà báo, hội viên

Với Hội Nhà báo các cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam - ngôi nhà chung của giới báo chí cả nước - phải tiên phong trong bồi dưỡng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho các nhà báo, hội viên, đồng thời tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, từ đó giúp “chấn chỉnh” những “lệch chuẩn” về đạo đức nghề nghiệp, nhân lên những giá trị nhân văn trong hoạt động báo chí.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các nhà báo: Trước khi đặt bút xuống trang giấy, người viết cần tự mình thật sáng tỏ, ta “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”... ôn lại lời dạy đó của Người, Phó Thủ tướng nhấn mạnh lời dạy đó càng đúng trong xã hội có sự phân hóa trong cảm thụ, tiếp nhận thông tin, nhất là giới trẻ.

Theo Phó Thủ tướng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ các phương tiện truyền thông, dẫn đến xu thế truyền thông hội tụ và thông tin đa phương tiện; sự nổi lên của công nghệ định hướng, dẫn dắt người dùng. Trong bối cảnh đó, báo chí muốn phát triển được phải chuyển đổi số, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, phân phối nội dung, mô hình tổ chức.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, phân phối nội dung, mô hình tổ chức; nghiên cứu, cập nhật các xu thế phát triển của thông tin hiện đại, thị hiếu của từng nhóm đối tượng để đổi mới tư duy, cách làm báo, trên cơ sở kết hợp giữa nội dung tốt và công nghệ hiện đại, nền tảng số để tiếp cận với độc giả, dựa vào độc giả để tiếp tục lan tỏa thông tin rộng rãi...

“Có như vậy báo chí chính thống mới huy động, tập hợp được lực lượng thống nhất, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đóng vai trò dòng chảy chính trên xa lộ tin tức không ngừng nghỉ, cập nhật từng phút, từng giờ. Từ đó đa dạng hóa thị trường, kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu nâng cao mức sống cho người làm báo...” – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Trước đó, ngày 12/4/2023, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức kỳ họp tháng 4/2023. Tại cuộc họp này, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí. Tạo lập môi trường để những người làm báo phát huy sức sáng tạo có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước; phát triển ngành công nghiệp truyền thông của Việt Nam hiện đại, hội nhập ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tiếp tục chỉ đạo các Ban, Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Chúc các đồng chí và những người làm báo trên cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn giữ được lửa nghề, tâm sáng, bút sắc, cập nhật xu hướng mang tới những sản phẩm tốt nhất cho độc giả..."

          Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO