--Quảng cáo---

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm đất đai giai đoạn 2016 - 2020

Đất đai - Trường Giang - 10:20 11/06/2020

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn 3064 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/ 8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07 /11/2016 của Bộ TN&MT về thực hiện Đề án 1675 trong năm 2020 được đầy đủ, thống nhất trong cả nước và công tác tổng kết Đề án 1675 triển khai nghiêm túc, hiệu quả, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện Đề án 1675 trong năm 2020 với các nội dung: Tiếp tục tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

 

Đồng thời, thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó, trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa) tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp tỉnh và 05 huyện trực thuộc; công khai kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra.

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai đã ban hành trong năm 2019. Tổng hợp, báo cáo về những tồn tại, vướng mắc phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai.

Kết quả thực hiện các nội dung này và báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Đề án 1675 từ năm 2016 - 2020 tại địa phương được tổng hợp, báo cáo gửi về Bộ TN&MT qua Tổng cục Quản lý đất đai, trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết thực hiện Đề án tại địa phương trước tháng 12/2020.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO