--Quảng cáo---

Báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ đã đánh giá toàn diện về công tác nhiệm kỳ

Trong nước - Khương Trung (lược ghi) - 20:42 29/03/2021

(TN&MT) - Chiều 29/3, tiếp tục Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, phát biểu kết luận nội dung thảo luận về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, các ý kiến đại biểu đều thống nhất cho rằng: Báo cáo của Chủ tịch nước, của Chính phủ đã đánh giá toàn diện về các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của 2016 - 2021 của Chính phủ và Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đã có 41 đại biểu Quốc hội phát biểu với tinh thần tập trung, các ý kiến phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm cao.

Toàn cảnh phiên họp

Các ý kiến phát biểu đều thống nhất cho rằng, Báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện về các mặt công tác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm và dấu ấn nổi bật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, giám sát của Quốc hội, với sự tín nhiệm mạnh mẽ của Nhân dân, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn trong hoạt động đối nội, đối ngoại theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đặc biệt trong việc lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh. Với sự kiên quyết kiên trì, quyết tâm của Chủ tịch nước, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi tham nhũng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, tập trung ưu tiên triển khai các đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo nhiều việc làm mới; phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội; tập trung tháo gỡ từng bước các điểm nghẽn, ách tắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đồng thời, Chính phủ đã quan tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2020 đến nay, chúng ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Điều đó cũng được thể hiện qua việc cải thiện mạnh mẽ thứ tự xếp hạng quốc tế của Việt Nam trên nhiều chỉ số, lĩnh vực, như về đổi mới, sáng tạo, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu, về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, phát triển con người Việt Nam, xếp hạng về phát triển bền vũng. Có thể nói, đây là nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch  nước, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với những thành tựu, kết quả đạt được, đại biểu Quốc đã đánh giá cao các Báo cáo của Chính phủ, Chủ tịch nước đã thẳng thắn nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đa số đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề hạn chế, tồn tại như: Một số hồ sơ dự án, dự thảo luật trình Quốc hội chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu đặt ra, chưa có sự đồng thuận cao. Chương trình xây dựng luật, pháp luật phải nhiều lần điều chỉnh. Một số văn bản pháp luật về đầu tư kinh doanh thiếu tính ổn định. Một số dự án luật chậm trình Quốc hội cho ý kiến. Công tác tổ chức thi hành pháp luật còn bất cập, kỷ luật kỷ cương có nơi, có lúc chưa nghiêm. Việc lập, hoàn thiện các quy hoạch quốc gia chưa đạt yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu ngành còn chậm; bộ máy hành chính Nhà nước chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, tính chuyên nghiệp còn hạn chế.

Tại Phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội tán thành cao với các bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ được đề ra trong các Báo cáo. Đặc biệt là việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các ý kiến phát biểu cũng kiến nghị một số nội dung, đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là lãnh đạo thể chế hóa đầy đủ kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để sớm trình Quốc hội. Triển khai hiệu quả chiến lược pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với hoàn thiện cơ chế, tăng cường kiểm soát quyền lực hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xây dựng và hoàn thiện nội dung đánh giá về công tác của Chủ tịch nước, của Chính phủ trong Dự thảo Nghị quyết về Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình Quốc hội thông qua theo chương trình Kỳ họp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO